Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 29
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 29 posėdis
Posėdžio data 2013-12-18 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-974) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-968) 5060_2013 biudzeto tiksl. 12.18. V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI 7 PROCENTŲ DALIES PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-947) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-914 PAKEITIMO (Nr. 34-962) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-963) K. Jasiulevičius
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATASKAITOS UŽ 2011-2012 M. PATVIRTINIMO (Nr. 34-954) G. Giedraitis
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-950) 5044_SVP-APRAŠOMOJI DALIS G. Giedraitis
Priimtas
8 DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. 34-961) L. Margelienė
Priimtas
9 DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2014 METAIS (Nr. 34-955) L. Margelienė
Priimtas
10 DĖL PRITARIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-957) V. Margelis
Priimtas
11 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMUI (Nr. 34-958) V. Pilvinis
Priimtas
12 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-195 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI“ PAKEITIMO (Nr. 34-959) V. Pilvinis
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-671 PAKEITIMO (Nr. 34-953) A. Pipiras
Priimtas
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAPILDYMO (Nr. 34-951) M. Sabaliauskas
Priimtas
15 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-942) 5048_1 priedas 5049_2 priedas 5050_3 priedas 5051_4 priedas 5052_5 priedas 5053_6 priedas 5054_7 priedas 5055_8 priedas 5056_9 priedas M. Sabaliauskas
Priimtas
16 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-949) Ž. Rutkauskas
Priimtas
17 DĖL PRIORITETINIŲ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS KRYPČIŲ 2014 METAIS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO (Nr. 34-944) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1383 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ“ PAKEITIMO (Nr. 34-964) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO (Nr. 34-945) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL TURTO PERDAVIMO MOKYKLOMS (Nr. 34-946) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-948) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL TURTO PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO MIKYČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-956) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMĄ NR. 6 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES, PASIRAŠYTOS 2008 M. RUGPJŪČIO 22 D. (NOTARINIO REGISTRO NR. 9731), PAKEITIMO“ (Nr. 34-952) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL IŠNUOMOTO TURTO DRAUDIMO NAUDOS GAVĖJO (Nr. 34-960) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
25 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATO PAVADINIMĄ IR PAGRINDINĘ TIKSLINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ (Nr. 34-965) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL TURTO, REIKALINGO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOMS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKTI, PANAUDOS IR NUOMOS (Nr. 34-966) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMUI (Nr. 34-967) J. Galvanauskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 3430425537 bytes) in /home/w1092/domains/lazdijai.lt/public_html/m/m_admin/admin/g_send_errors.php on line 25