Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 36
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 36 posėdis
Posėdžio data 2014-05-30 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1218) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-1205) V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL 2015 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1198) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL 2015 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1199) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-483 „DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ“ PAKEITIMO (Nr. 34-1209) J. Galvanauskienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-90 "DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO TVARKOS" PAKEITIMO (Nr. 34-1197) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. 34-1203) V. Radzevičienė
Priimtas
8 DĖL ŽEMĖS SKLYPO NEAPMOKESTINAMOJO DYDŽIO IR ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1201) V. Radzevičienė
Priimtas
9 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., KAPČIAMIESČIO SEN., NASŪTŲ K. 5 IR NASŪTŲ K., (KADASTRINIS NR. 5910/0007:214, APYTIKSLIS PLOTAS - 0,1116 HA IR KADASTRINIS NR. 5910/0007:215, APYTIKSLIS PLOTAS - 0,3236 HA) DETALIOJO PLANO (TPD REG. NR. 00529000177) KOREKTŪROS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1196) 5549_Aiškinamasis raštas 5550_Pagrindinis brėžinys 5551_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
10 DĖL DVIRAČIŲ TAKO TERITORIJOS ANČIOS EŽERO PUSIASALYJE DETALIOJO PLANO NR. 001593000231 DALIES (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,1338 HA) KOREKTŪROS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1195) 5552_Aiškinamasis raštas 5553_Pagrindinis brezinys 5554_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO PLANUI (Nr. 34-1211) 5599_Ribų planai_pirma dalis 5600_Ribų planai_antra dalis 5601_Ribų aprašymas M. Sabaliauskas
Priimtas
12 DĖL SODŲ BENDRIJOS "KRANTAI" TERITORIJOS, ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. LAZDIJŲ K., (APYTIKSLIS PLOTAS - 6.00 HA) DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1207) 5555_Aiskinamasis rastas 5556_Pagrindinis brezinys 5557_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
13 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KAPČIAMIESČIO SEN. SEMOŠKŲ K., (KADASTRINIS NR. 5910/0002:103, APYTIKSLIS PLOTAS - 1,3118 HA IR KADASTRINIS NR. 5910/0002:272, APYTIKSLIS PLOTAS - 0,1390 HA) DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1208) 5558_Aiskinamasis rastas 5559_Pagrindinis brezinys 5560_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
14 DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-1200) 5561_Bendradarbiavimo sutartis V. Margelis
Priimtas
15 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU MAITINIMO IR PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE (Nr. 34-1206) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-745 „DĖL PATALPŲ PANAUDOS NEMAJŪNŲ KAIMO BENDRUOMENEI“ PAKEITIMO (Nr. 34-1210) J. Galvanauskienė
Priimtas
17 DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO, KATILINĖS, KIEMO STATINIŲ IR ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO (Nr. 34-1213) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO VASAROS METU (Nr. 34-1204) J. Gudžiauskas
Priimtas
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-621 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1202) K. Jasiulevičius
Priimtas
Papildomi klausimai
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. 5TS-175 PAKEITIMO (Nr. 34-1212) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL VŠĮ NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-1214) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-1216) V. Radzevičienė
Priimtas
23 DĖL MOKESČIO UŽ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1217) L. Margelienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška