Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 40
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 40 posėdis
Posėdžio data 2014-11-13 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 5906_SPRENDIMAS DEL DARBOTVARKES PAKEITIMO A. Margelis
Priimtas
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1009 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1374) 5890_SVP-APRAŠOMOJI DALIS (patikslinta) 5891_SVP-ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ (patikslinta) 5892_SVP-VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (patikslinta) G. Giedraitis
Priimtas
3 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-1390) 5890_2014-11-13 biudzetas V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 "DĖL SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO IR ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO KRITERIJŲ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1355) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 31-1362) V. Radzevičienė
Priimtas
6 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1218 „DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1351) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (Nr. 34-1389) V. Radzevičienė
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1357) J. Gudžiauskas
Priimtas
9 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1366) J. Gudžiauskas
Priimtas
10 DĖL SUAUGUSIŲJŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1358) J. Gudžiauskas
Priimtas
11 DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE (Nr. 34-1385) J. Gudžiauskas
Priimtas
12 DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO (Nr. 34-1376) J. Gudžiauskas
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS RENGIMO, SUDARYMO, TVIRTINIMO IR VYKDYMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1383) L. Džiaukštienė
Priimtas
14 DĖL VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO (Nr. 34-1348) L. Pabarčienė
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-719 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO IR JŲ TERITORIJŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1343) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1121 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2014 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1345) J. Galvanauskienė
Priimtas
17 DĖL BUTŲ SU PRIKLAUSANČIOMIS ŪKINIŲ PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ DALIMIS PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-1352) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL MALKŲ PERDAVIMO (Nr. 34-1353) J. Galnavauskienė
Priimtas
19 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-1354) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1297 ,,DĖL TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI" PAKEITIMO (Nr. 34-1359) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1276 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1356) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1214 „DĖL BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1344) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-770 "DĖL UAB "LAZDIJŲ VANDUO" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1349) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO NUSTATYMO (Nr. 34-1364) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. 5TS-981 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ GRUPIŲ BEI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1365) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-341 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1367) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1291 „DĖL LAZDIJŲ HIPODROMO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1363) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1294 „DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1371) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1380) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1381) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ LIGONINĖ" TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1373) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-988 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1369) J. Galvanauskienė
Priimtas
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI - 2014-2016 METAMS DERINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1388) J. Galvanauskienė
Priimtas
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-489 „DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1377) J. Galvanauskienė
Priimtas
35 DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ VEIKLA, APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. 34-1361) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1071 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1370) J. Galvanauskienė
Priimtas
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1379) J. Galvanauskienė
Priimtas
38 DĖL ĮGALIOJIMO SUDARYTI SUTARTĮ SU CENTRALIZUOTAI VALDOMO VALSTYBĖS TURTO VALDYTOJU - VĮ TURTO BANKU DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PARDAVIMO IR AKCIJŲ PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-1384) J. Galvanauskienė
Priimtas
39 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1382) J. Galvanauskienė
Priimtas
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1372) J. Galvanauskienė
Priimtas
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS (Nr. 34-1391) J. Galvanauskienė
Priimtas
42 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-1368) 5875_3 priedas 5876_4 priedas 5877_5 priedas 5878_6 priedas 5879_1 priedas 5880_2 priedas L. Urbanskaitė
Priimtas
43 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1378) 5900_Rinkliavos nuostatai L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-610 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ" PAKEITIMO (Nr. 34-1386) 5884_Išorinės reklamos nuostatai L. Urbanskaitė
Priimtas
45 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-594 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1346) 5883_AIŠKINAMASIS RAŠTAS 94 V. Margelis
Priimtas
46 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-176 PAKEITIMO (Nr. 34-1347) V. Margelis
Priimtas
47 DĖL PRITARIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1350) V. Margelis
Priimtas
48 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-217 „DĖL VIETINĖS RINKLAIVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1394) V. Margelis
Priimtas
49 34-1360 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATOS

Priimtas
50 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-654 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1342) K. Jasiulevičius
Priimtas
Papildomi klausimai
51 Dėl lėšų skyrimo 5886_34-1387

Priimtas
52 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1160 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1392) 5903_Skaiciuojamosios_tiksl._tarybai V. Margelis
Priimtas
53 PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-1393) J. Galvanauskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška