Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 41
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 41 posėdis
Posėdžio data 2014-12-17 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1446) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-1444) 5989_2014-12-16 biudzetas -2 V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1407) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI 7 PROCENTŲ DALIES PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1416) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (Nr. 34-1430) V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO Nr. 5TS-1028 "DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS" PAKEITIMO (Nr. 34-1432) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-621 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1404) K. Jasiulevičius
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-974 "DĖL GYVENAMOSIOS APLINKOS, BŪSTO PRITAIKYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE GYVENANTIEMS NEĮGALIESIEMS TVARKOS PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1403) L. Margelienė
Priimtas
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-387 „DĖL GYVENTOJŲ IŠLAIDŲ, PATIRTŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1427) L. Margelienė
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1439) L. Margelienė
Priimtas
11 DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2015 METAIS (Nr. 34-1426) L. Margelienė
Priimtas
12 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI PATVIRTINIMO (Nr. 34-1431) L. Margelienė
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1064 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1424) A. Pipiras
Priimtas
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-732 "DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1402) J. Gudžiauskas
Priimtas
15 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖSE (Nr. 34-1433) J. Gudžiauskas
Priimtas
16 DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) (Nr. 34-1419) J. Gudžiauskas
Priimtas
17 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-1405) 5965_1 priedas 5966_2 priedas 5967_3 priedas 5968_4 priedas 5969_5 priedas 5970_6 priedas 5971_7 priedas 5972_8 priedas 5973_9 priedas L. Urbanskaitė
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1409) 5974_priedas L. Urbanskaitė
Priimtas
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1352 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1396) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-640 „DĖL NUOMOS KAINOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1397) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SAUSIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1462 „DĖL NUOMOS KAINOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1398) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-237 „DĖL NUOMOS KAINOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1399) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1530 „DĖL NUOMOS KAINOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1400) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL SUTIKIMO (Nr. 34-1401) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1383 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ“ PAKEITIMO (Nr. 34-1414) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL PRIORITETINIŲ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS KRYPČIŲ 2015 METAIS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO (Nr. 34-1410) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-68 „DĖL LEIDINIŲ PERDAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1434) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL KULTŪROS NAMŲ IR SANDĖLIO PARDAVIMO (Nr. 34-1408) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-210 „DĖL PATALPŲ PANAUDOS KAPČIAMIESČIO SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETUI“ PAKEITIMO (Nr. 34-1418) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1406) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1437) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL BUTO PRISKYRIMO PRIE TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (Nr. 34-1412) J. Galvanauskienė
Priimtas
33 DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PLANO 2015–2020 METAMS SUDERINIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1411) J. Galvanauskienė
Priimtas
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-77 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO TARYBOS SUDARYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1413) J. Galvanauskienė
Priimtas
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1019 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1417) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ (IŠSKYRUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ) NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO NUSTATYMO (Nr. 34-1442) J. Galvanauskienė
Priimtas
37 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1415) J. Galvanauskienė
Priimtas
38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1341 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1422) J. Galvanauskienė
Priimtas
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1429) J. Galvanauskienė
Priimtas
40 DĖL MOKYKLŲ SPORTO SALIŲ NUOMOS KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1441) J. Galvanauskienė
Priimtas
41 DĖL LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1436) J. Galvanauskienė
Priimtas
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-460 "DĖL VEISIEJŲ VIDURINĖS MOKYKLOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1428) J. Galvanauskienė
Priimtas
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-718 "DĖL NUOMOS KAINOS" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1425) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
44 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ UGDYMO PROCESO LAIKINO SUSTABDYMO (Nr. 34-1435) J. Gudžiauskas
Priimtas
45 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1160 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1440) 5987_Skaiciuojamosios_tiksl._tarybai__2014_12 V. Margelis
Priimtas
46 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-1445) V. Radzevičienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška