Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 3 posėdis
Posėdžio data 2015-06-29 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-114) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAZDIJŲ R. SAVIVALDYBĖJE PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS ĮDIEGIANT JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELĮ" (Nr. 34-104) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMĄ NR. 7 DĖL TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, KYLANČIŲ IŠ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES, PASIRAŠYTOS 2008 M. RUGPJŪČIO 22 D. (NOTARINIO REGISTRO NR. 9731), PERĖMIMO 6497_34-108 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 6465_6418document K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS (Nr. 34-61) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-621 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-110) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. 34-107) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-105) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-83) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1532 "DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-102) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-93) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1430 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-112) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 "DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-106) 6483_2015 biudzeto pakeitimas (2) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS (Nr. 34-92) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŽEMĖS SKLYPO NEAPMOKESTINAMOJO DYDŽIO IR ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO (Nr. 34-86) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1415 "DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-82) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. 34-63) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1224 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETATŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-85) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ" DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. 34-88) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VALDYMO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Nr. 34-97) 6453_Struktūra(15-06-18_) 2 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-103) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-62) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-84) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-94) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĮ PRIE LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ GIMNAZIJOS, IR SIGITO GEDOS VARDO SUTEIKIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ GIMNAZIJAI (Nr. 34-95) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS (Nr. 34-109) D. Gorochovenkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-70) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "TARPTAUTINIS MENININKŲ PLENERAS "VEISIEJŲ PAVASARIS 2015" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. 34-60) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-51) 6411_Keliu sarasas V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-87) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-576 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 2014-2020 M. PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-69) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-594 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-73) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO NEATLYGINTINAI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 34-71) L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PASTATŲ PANAUDOS VEISIEJŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-76) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL MOKYKLOS PASTATO, KATILINĖS IR KIEMO STATINIŲ, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. NORAGĖLIŲ SEN. KRIKŠTONIŲ K. KALNINĖ G. 1, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-74) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL DALIES MOKYKLOS PASTATO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. NORAGĖLIŲ SEN. SEILIŪNŲ K. TUJŲ G. 14, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-75) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL KULTŪROS NAMŲ PATALPŲ IR KATILINĖS, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. NORAGĖLIŲ SEN. SEILIŪNŲ K. TUJŲ G. 9, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-78) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL BUVUSIOS MOKYKLOS PASTATO IR SANDĖLIO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ SEN. VARNĖNŲ K. LINKSMUČIŲ G. 2, KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-79) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL DALIES ŪKINIO PASTATO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. TAIKOS G. 8B, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-90) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-89) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ĮGALIOJIMO (Nr. 34-91) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6499_34-111 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-67) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL 0,1687 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-3155-4899), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. RUDAMINOS MSTL. PILIAKALNIO G. 16, NUOMOS (Nr. 34-64) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL 0,2300 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5903-0008-0064), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. BŪDVIEČIO SEN. BŪDVIEČIO K. BŪDVIEČIO G. 25, NUOMOS (Nr. 34-68) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS (Nr. 34-72) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-80) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS BŪDO (Nr. 34-96) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-489 „DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-66) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI - 2014-2016 METAMS DERINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-101) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ATSTOVO PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 34-77) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL BUVEINĖS REGISTRAVIMO (Nr. 34-81) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
53 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-98) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL BUTO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. KAPČIAMIESČIO MSTL. TAIKOS G. 11 K1-3, NUOMOS (Nr. 34-99) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-100) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL LAZDIJŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STEIGIMO INICIJAVIMO (Nr. 34-113) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška