Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 5 posėdis
Posėdžio data 2015-09-04 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-173) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-163) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL 2014-2020 M. ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS (Nr. 34-153) 6549_GALUTINĖ ALYTAUS ITVP 2015-08-17 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 "DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-158) 6576_2015 biudzeto pakeitimas (4) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-159) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-146) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-150) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1536 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2015-2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-161) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO 2015 METŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. 34-166) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-165) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-157) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU DALYVIO IR ŽIŪROVO MOKESČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-144) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ (Nr. 34-151) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-489 „DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-155) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL BUTŲ IR ŪKINIO PASTATO DALIES PARDAVIMO (Nr. 34-154) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL BUTO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. KUČIŪNŲ SEN. KUČIŪNŲ K. ALNOS G. 15, PARDAVIMO (Nr. 34-148) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŪKINIŲ PASTATŲ DOVANOJIMO (Nr. 34-145) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6586_34-162 L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LĖŠŲ MEDICINOS PUNKTŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMUI PASKIRSTYMO (Nr. 34-149) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO Nr. 5TS-136 "DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-147) L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-156) L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-152) 6570_1 priedas 6571_2 priedas 6572_3 priedas 6573_4 priedas 6574_5 priedas 6575_6 priedas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1225 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-160) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL GARAŽŲ NUOMOS (Nr. 34-164) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PROJEKTO "BŪDVIEČIO MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA" (Nr. 34-167) A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. 34-168) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-169) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO (Nr. 34-170) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS SUTEIKIMO (Nr. 34-171) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1509 "DĖL LEIDIMO RAMUTEI KUNIGIŠKIENEI DIRBTI PROJEKTO VADOVE" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-172) G. Daugėlaitė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška