Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 6 posėdis
Posėdžio data 2015-10-23 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 23 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-210) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-200) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 "DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-203) 6630_2015 biudzeto pakeitimas (5) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-187) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 16 D. SPRENDIMO NR. 5TS-257 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-174) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ R. BŪDVIEČIO MOKYKLOS LIKVIDAVIMO (Nr. 34-190) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-185) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ R. BŪDVIEČIO MOKYKLOS DIREKTORĖS BIRUTĖS SIKORSKIENĖS ATLEIDIMO (Nr. 34-183) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-968 "DĖL LEIDIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-177) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ (Nr. 34-186) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-813 "DĖL LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS DALYVAVIMO KLIMATO KAITOS SPECIALIOJOJE PROGRAMOJE" PAKEITIMO (Nr. 34-194) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-136 "DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-192) L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-180) 6597_1 priedas 6598_2 priedas 6599_3 priedas 6600_4 priedas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI LAZDIJŲ MIESTO TERITORIJOJE ESANČIUS VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI (Nr. 34-202) L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ NESKRAIDYMO ZONŲ NUSTATYMO (Nr. 34-199) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO (Nr. 34-189) L. Pabarčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL SUTIKIMO (Nr. 34-191) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PERIODIŠKUMO NUSTATYMO (Nr. 34-196) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-175) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODAMŲ OBJEKTŲ PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ (Nr. 34-193) 6604_pazyma (Turiskiu) 6605_vertinimo pazyma (Turiskiu) 6606_pazyma (Vytauto 1) 6607_vertinimo pazyma (Vytauto 1) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-188) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-178) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-364 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-182) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1542 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-198) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-184) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-181) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL BUTO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. KAUNO G. 52-2, IR 1/3 DALIES ŪKINIO PASTATO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. KAUNO G. 52, PARDAVIMO (Nr. 34-179) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PERKAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ ĮKEITIMO KREDITO ĮSTAIGAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-195) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-43 "DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-197) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1464 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 2015 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-205) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1341 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-201) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
32 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-204) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-206) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1537 "DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE ,,LIETUVOS RESPUBLIKOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS PERTEIKIANT ŽINIAS IR GERĄJĄ PATIRTĮ ADMINISTRACINIO-FINANSINIO VALDYMO BEI KORUPCIJOS MAŽINIMO IR PREVENCIJOS SRITYJE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS" PAKEITIMO (Nr. 34-207) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL AUTOMAŠINOS PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLAI (Nr. 34-208) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška