Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 10 posėdis
Posėdžio data 2016-01-29 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 29 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-339) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-309) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ KAUPIMO, ĮMOKĖJIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-321) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1368 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI 7 PROCENTŲ DALIES PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-319) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-312) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ MIESTO KOMPLEKSINĖ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA, III ETAPAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-322) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. 34-331) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-672 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-315) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS UŽ 2014 M. (Nr. 34-328) 6833_2015 VSB stebėsenos ataskaita L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS (Nr. 34-336) L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-323) 6834_Kapinių sąrašas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2015 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-313) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-195 „DĖL SUTIKIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-307) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-329) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL BUTO IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS (Nr. 34-311) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-308) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŪKINIO PASTATO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. KAUNO G. 62, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-310) 6837_isvada kauno 62 6838_pazyma Kauno 62 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL MOKYKLOS PASTATO, KATILINĖS, KIEMO STATINIŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. NORAGĖLIŲ SEN. KRIKŠTONIŲ K. KALNINĖ G. 1, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-324) 6839_isvada Kalnine g. 1 6840_pazyma (Kalnine g. 1) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL MOKYKLOS PATALPŲ IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. ŠLAVANTŲ SEN. AVIŽIENIŲ K. MOKYKLOS G. 3 , PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-317) 6851_isvada Avizieniu 6852_pazyma (Avizieniu) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL BUTO NR. 2, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. SEIRIJŲ MSTL. VYTAUTO G. 1-2, SU PATALPA NR. 1-6 IR DALIMI ŽEMĖS SKLYPO PRADINĖS BENDROS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-316) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL STATINIŲ IR KITO TURTO BEI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. JANASLAVO K. 15, KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-318) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-325) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-326) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PASTATO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-327) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1401 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-320) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1294 „DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-334) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1290 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-314) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
28 DĖL STATINIŲ PERDAVIMO (Nr. 34-330) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-62 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-332) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. 34-333) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2022 METAMS PROJEKTUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. 34-337) 6849_Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos projektas G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "MŪSŲ BENDRUOMENĖS STIPRYBĖ - VIENYBĖJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-338) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška