Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 11 posėdis
Posėdžio data 2016-02-19 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-377) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-369) 6906_Strateginis veiklos planas 6907_1 priedas_asignavimų suvestinė 6908_2 priedas_vertinimo krit. suvestinė G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL 2016 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-349) 6853_2016m. BIUDZETAS (proj.) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. 34-361) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2015 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (Nr. 34-341) 6855_2015 m. finansu kontroles bukles ataskaita 6856_Isvada del 2015 m. finansu kontroles bukles V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-357) 6857_ataskaita 2015 L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-362) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS KATEGORIJOS NUSTATYMO IR PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-350) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-72 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-348) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-931 "DĖL LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS SPECIALIOSIOS LAVINAMOSIOS KLASĖS MOKINIŲ MAITINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-335) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO PROJEKTINIO PASIŪLYMO IR PARAIŠKOS TEIKIMUI PAGAL 2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 05.3.2-APVA-R-014 PRIEMONĘ (Nr. 34-352) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE "ATRASK DZŪKIJOS GAMTĄ IR KULTŪRĄ" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-363) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1058 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO” PAKEITIMO 6860_34-359 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO 6861_34-358 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1224 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETATŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-345) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-351) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-176 „DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO BEI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-366) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1069 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-340) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1071 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-344) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-43 „DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-342) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1276 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-365) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL BUTO IR ŪKINIO PASTATO BEI GARAŽO BOKSO DALIŲ PARDAVIMO (Nr. 34-343) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. RUDAMINOS MSTL. KARALIAUS MINDAUGO G. 35-4, PARDAVIMO (Nr. 34-347) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL DRAUDIMO PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS (Nr. 34-356) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-236 „DĖL PATALPŲ PANAUDOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-364) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PATALPOS PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ (Nr. 34-346) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL POLIKLINIKOS PERDAVIMO (Nr. 34-353) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-354) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-360) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
30 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-368) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LEIDIMO PADALINTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ Į ATSKIRUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS (Nr. 34-370) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL STATINŲ PANAUDOS NEMAJŪNŲ KAIMO BENDRUOMENEI (Nr. 34-371) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2015 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-372) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-374) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-373) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1548 „DĖL BUTO IR ŪKINIŲ PASTATŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI“ PAKEITIMO (Nr. 34-375) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL STATINIŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-376) J. Galvanauskienė.
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška