Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 13 posėdis
Posėdžio data 2016-04-08 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 13 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-472) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽIBUTĖ" DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-410) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARELIO "VYTURĖLIS" DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-431) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-423) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-416) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-417) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-426) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-419) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 6997_34-421 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-424) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-428) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-420) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-422) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-413) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-427) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-429) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-418) 6998_VsI Lzd PSPC 2015 m. veikl.ataskaita 6999_VsI Lzd PSPC audit.isvada ir atask 7000_VsI Lzd PSPC 2015 m. fin.atask.rink J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-455) 7031_VsI Lazdiju SPC 2015 m. veikl.atask 7032_Audito isv.ir atask.del VsI Lazdiju SPC 7033_VsI Lazdiju SPC 2015 m.finans.atask.rink J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-414) J. Juodzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-412) 7001_2015 m ataskaita A. Vaišnoras
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ KOMITETO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-411) 7002_Kaimo reikalu komiteto 2015 m. ataskaita G. Mirijauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-9 "DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ" PAKEITIMO (Nr. 34-430) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-443) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, JAI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2015 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (Nr. 34-438) 7004_Finansu kontroles bukles ataskaita V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-343 "DĖL 2016 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-450) 7029_2016 m. BIUDZETAS (patikslinimas 04) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1254 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-432) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-435) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LĖŠŲ PERVEDIMO PROJEKTO "KRAUJASIURBIŲ UPINIŲ MAŠALŲ POPULIACIJOS POKYČIŲ STEBĖJIMAS IR POPULIACIJOS REGULIAVIMAS" DALINIAM FINANSAVIMUI (Nr. 34-440) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" (Nr. 34-470) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 2016 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 7061_34-462 7062_Skaiciuojamosios_16-04-06(sprend. proj.) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LIEPOS 11 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1282 "DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VYR. GYDYTOJŲ PAREIGYBĖS APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-445) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1034 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-415) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-456) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-425) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-409) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO (Nr. 34-433) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-434) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 34-457) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL GYVENAMOJO NAMO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KUČIŪNŲ SEN. MIŠKINIŲ K. LIEPŲ G. 96 , PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-437) 7019_isvada del Miskiniu namo 7020_pazyma Miskiniu namo J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO-ĮSTAIGOS, GARAŽŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. VILNIAUS G. 12 , PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-442) 7021_vertinimas (Vilniaus g. 12) 7022_pazyma (Vilniaus g. 12) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL MOKYKLOS PATALPŲ PANAUDOS BŪDVIEČIO KAIMO BENDRUOMENEI (Nr. 34-458) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PATALPŲ PANAUDOS N. KIRSNOS KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-439) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. DZŪKŲ G. 9-2, PARDAVIMO (Nr. 34-436) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ (Nr. 34-441) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS BŪDO (Nr. 34-459) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1542 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 7063_34-465 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-444) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
49 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO SAVIVALDYBĖS PASKOLOMS REFINANSUOTI (Nr. 34-452) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-449) 7041_VSB ATASKAITA UŽ 2015 M L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1301 "DĖL VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-451) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ LIGONINĖ" 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-446) 7042_VsI LL veiklos ataskaita 7043_Aud.isvada ir atask. del VsI LL 7044_VsI LL 2015 m.met.finans.atask.rink J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 7045_34-454 7046_VsI Lazdiju SC 2015 m.veikl.atask 7047_Aud.isv.ir atask.del VsI LSC 7048_VsI Lazdiju SC 2015 m.finans.atask.rink J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL PREKYBOS CENTRO PASTATO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ SEN. VIKTARINO K. MOKYKLOS G. 11, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-448) 7049_pazyma pastato Viktarino k 7050_pazyma zemes skl. Viktarino k J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL GYVENAMOJO NAMO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KROSNOS SEN. KROSNOS MSTL. ATEITIES G. 9, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-447) 7051_pazyma pastato Krosna 7052_pazyma zemes sk. Krosna J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL PROJEKTO „ŽALIOSIOS MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA” 7060_34-460 A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL PROJEKTO „JUKNELIŠKĖS MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA” 7064_34-466 A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PROJEKTO „ASOCIACIJOS „AŠTRIOSIOS KIRSNOS MELIORACIJA“ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA” 7065_34-467 A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 7068_34-461 7069_Direktoriaus ataskaita už 2015 metus J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 7066_34-463 7067_2015_ LKM_veiklos_ataskaita J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 7070_34-464 7071_VsI Lazdiju Sp.C 2015 m.veiklos atask 7072_Aud.isv.ir atask.del VsI LSpC 7073_VsI Lazdiju Sp.C 2015 m.finans.atask.rink J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 7074_34-468 7075_VsI Lazdiju KC 2015 m. veikl.atask 7076_Aud.isv.ir atask. del VsI LKC 7077_VsI Lazdiju KC 2015 m.finans.atask.rink J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-344 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-469) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška