Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 26
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 26 posėdis
Posėdžio data 2017-04-28 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 26 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 8102_34-928 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-877) 8052_Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaita J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-927) 8099_atask UZ 2016 METUS. Galut docx 8100_Audito isv.ir atask. del VsI LSC 2016 m.finans.atskait 8101_VsI Lazdiju Sv.C 2016 m. met.finans.atskait J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-896) 8042_2016 m. Veiklos ataskaita (00000003) 8043_Audito isv. ir atask. del VsI Lazdiju SC met.finans.atskait 8044_VsI Lazdiju SC 2016 m. met.finans.atask.rink J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-906) 8074_2016 m. LKC ataskaita 8075_Audito isv.ir atask. del Lazdiju KC met.finans.atask 8076_VsI Lazdiju KC 2016 m. met.finans.atask.rink J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO BEI PRITARIMO AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI (Nr. 34-897) 8045_2016 m. veiklos ataskaita 8046_Finansiniu ataskaitu rinkinys 8047_Auditoriaus isvada ir ataskaita L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI UŽ 2016 METUS (Nr. 34-900) 8048_Ataskaita uz 2016 m L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-889) 8049_Veiklos ataskaita 2016m 8050_Audito isv. ir atask. del VsI Lazdiju PSPC met. finans. atask 8051_VsI Lazdiju PSPC 2016 m. finans. atask. rink L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ LIGONINĖ" 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-898) 8053_2016 m. veiklos ataskaita 8054_Audito isv.ir atask. del VsI Lazdiju ligonine met.fin.atask 8055_VsI Lazdiju ligonine 2016 m. finans.atask.rink L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" 2016 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-899) 8056_2016 m. veiklos ataskaita 8057_Audito isv. ir atask. del VsI LTIC met.finans.atask 8058_VsI Lazdiju TIC met.finans.atask.rink J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO UAB "LAZDIJŲ VANDUO" DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-894) 8059_UAB Lazdijų vanduo direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-890) 8060_UAB Lazdijų šiluma direktoriaus  2016 m. veiklos ataskaita J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-921) 8092_Direktoriaus ataskaita 2016 8094_Ataskaitos priedas_ A. Klėjus
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-915) 8086_2016 m SKAT veiklos ataskaita p A. Markūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-916) 8087_SPK ataskaita 2016(1) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIETINIO ŪKIO IR APLINKOSAUGOS KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-887) 8061_Vietinio ukio ir aplinkosaugos komiteto ataskaita V. Simanynas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-905) 8077_Ataskaita J. Pileckas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-904) 8078_Ataskaita A. Šerėnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-903) 8079_Ataskaita R. Dulskas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-922) 8097_LRS mero ataskaita 2016 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-882) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-756 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-910) 8081_Strateginis veiklos planas (nauja redakcija) 8090_Kopija 1 priedas_asignavimų suvestinė 8091_Kopija 2 priedas_vertinimo krit. suvestinė G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-757 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-909) 8080_BIUDZETAS_20170428 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, JAI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2016 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (Nr. 34-913) 8085_Finansu kontroles bukles ataskaita_2016 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1168 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ ETATŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, NORMATYVŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-886) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LĖŠŲ PERVEDIMO PROJEKTUI "KRAUJASIURBIŲ UPINIŲ MAŠALŲ POPULIACIJOS POKYČIŲ STEBĖJIMAS IR POPULIACIJOS REGULIAVIMAS" IŠ DALIES FINANSUOTI (Nr. 34-878) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL 2017 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO (Nr. 34-907) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL 2018 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-892) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-884) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "MODERNIŲ IR SAUGIŲ ERDVIŲ SUKŪRIMAS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-908) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "EKOLOGIŠKŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-912) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 10 D. SPRENDIMO NR. 5TS-391 ,,DĖL LAIDOJIMO PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO IŠ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-888) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO VASAROS METU (Nr. 34-891) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1324 "DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO" PAKEITIMO (Nr. 34-902) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOJE (Nr. 34-880) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOJE (Nr. 34-914) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-881) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLAI (Nr. 34-879) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL TURTO PANAUDOS (Nr. 34-901) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-923) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL KAPITALINIO REMONTO (Nr. 34-893) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-885) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL 2 KAMBARIŲ BUTO SU BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOMIS, ESANČIO LAZDIJŲ M. EŽERO G. 14-15, PARDAVIMO (Nr. 34-895) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1413 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-920) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-911) 8082_VsI DVKF 2016 m. veikos ataskaita 8083_VsI DVKF 2016 m. finans.atask.rink 8084_Audito isv. ir atask. del VsI DVKF met.finans.atask J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL VŠĮ NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-883) 8070_VsI NEMB 2016 m.fin.atask.rink 8071_VsI NEMB 2016 m. veiklos ataskaita J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
47 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS (Nr. 34-924) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PASTATO NUOMOS (Nr. 34-925) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (Nr. 34-917) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-918) 8089_Sutarties projektas V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL PRITARIMO BALDŲ IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMO BEI EKSPOZICIJŲ ĮRENGIMO MOTIEJAUS GUSTAIČIO MEMORIALINIAME NAME PASLAUGŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-926) 8098_EKSPOZICIJU PASLAUGu SUTARTIS EKSPOZICIJU SISTEMOS V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS DIREKTORĖS IRENOS ALEKSONIENĖS ATLEIDIMO (Nr. 34-919) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška