Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 30
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 30 posėdis
Posėdžio data 2017-09-22 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 30 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1067) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1043) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-757 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1058) 8328_Kopija BIUDZETAS_sprendimui_20170922 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-344 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1064) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ (Nr. 34-1027) 8292_Konsoliduotu biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys 8293_Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys_2016 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-761 "DĖL LĖŠŲ SKYRIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1049) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ LAZDIJŲ MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1030) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR PLANO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO (Nr. 34-1033) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-823 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2017-2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1041) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-732 "DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1036) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL MAKSIMALAUS TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 34-1042) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 8299_34-1039 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-694 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VIDINEI STRUKTŪRAI“ PAKEITIMO (Nr. 34-1040) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ATSTOVO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ (Nr. 34-1032) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO (Nr. 34-1056) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1439 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1044) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL TERVOS MIESTO IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-1028) 8303_Bendradarbiavimo sutartis su Estijos Terva miesto sav V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1037) 8306_Sutarties projektas V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1001 "DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1057) A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-926 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1048) A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJAI (Nr. 34-1059) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL TURTO PANAUDOS (Nr. 34-1031) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ŪKINIŲ PASTATŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KAPČIAMIESČIO SEN. KAPČIAMIESČIO MSTL. SODŲ G. 10, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1035) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL MOKYKLOS PASTATO, SANDĖLIO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ SEN. VARNĖNŲ K. LINKSMUČIŲ G. 2, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1047) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL GYVENAMOJO NAMO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KROSNOS SEN. KROSNOS MSTL. ATEITIES G. 9, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1046) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1034) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1055) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL BUVEINĖS ADRESO SUTEIKIMO (Nr. 34-1026) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES DĖL VEŽĖJO (OPERATORIAUS) PARINKIMO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMAMS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYTI PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1029) 8310_Prel. sut. dėl Vezėjo J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
30 DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO-ĮSTAIGOS, GARAŽŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ M. VILNIAUS G. 12, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1038) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIŲ, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KUČIŪNŲ SEN. ARADNINKŲ K. 7, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1045) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-1050) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-1051) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI (Nr. 34-1052) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1053) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1063) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO (Nr. 34-1066) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-1054) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS PROJEKTAMS FINANSUOTI (Nr. 34-1062) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PRITARIMO PROJEKTO "KRAŠTOVAIZDŽIO VERTYBIŲ APSAUGA IR PRITAIKYMAS PAŽINTI (I)" PARTNERYSTĖS SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1060) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE MODERNIZAVIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1061) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-7 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1065) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška