Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 36
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 36 posėdis
Posėdžio data 2018-03-23 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 36 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1290) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1246) 8545_2017 m. direktoriaus veiklos ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "VYTURĖLIS" DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1265) 8559_LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VYTURELIS DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UZ 2017 METUS V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1232) 8537_Direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1268) 8562_Lazdijų r. Stebulių mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1264) 8558_Direktoriaus ataskaita už 2017 m V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1266) 8560_Lazdijų r. Šventežerio mokyklos direktoriaus 2017 m. ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1263) 8557_Šeštokų mokyklos direktoriaus 2017 m. ataskaita_2018 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1257) 8551_A_KIRSNA_direktoriaus_2017_m_ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1260) 8554_Vadovo plano ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1267) 8561_Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijos plano ataskaitos forma_2018-1 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1259) 8553_Direktoriaus veiklos ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1262) 8556_LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 2017 m V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1253) 8546_Bibliotekos direktoriaus 2017 m. ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1255) 8547_LKM direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita(2) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1258) 8552_LRSPT viršininko veiklos ataskaita už 2017 m V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2017 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-1279) 8568_komisijos ir priem.plano 2017 m. ataskaitos A. Žymančius
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIETINIO ŪKIO IR APLINKOSAUGOS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1284) 8574_Vietinio ukio ir aplinkosaug. komiteto 20017 m. ataskaita V. Simanynas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1230) 8535_Kaimo reikalu komiteto ataskaita G. Mirijauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1245) 8544_Sveikat.apsaug.ir social.reikal. komiteto ataskaita A. Šerėnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1261) 8555_2017 m. Finansu ir ekonomikos komiteto ataskaita R. Dulskas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-7 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1238) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-9 "DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ" PAKEITIMO (Nr. 34-1254) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 10 D. SPRENDIMO NR. 5TS-385 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016–2018 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1278) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-822 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1243) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1111 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DOTS KABINETO STEIGIMO IR TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" PAKEITIMO (Nr. 34-1242) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS IR JOS DARBO REGLAMENTO (Nr. 34-1247) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1442 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TAIKOMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1250) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE 2018-2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 34-1270) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-485 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1248) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-684 „DĖL VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1227) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1413 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1226) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ĮGALIOJIMO TVIRTINTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS (Nr. 34-1235) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-499 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1234) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-999 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1233) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-500 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1249) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ SKYRIMO VYKDYTI GLOBOS CENTRO FUNKCIJAS (Nr. 34-1252) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1251) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PAGALBOS PINIGŲ ASMENIMS (ŠEIMOMS), KURIE GLOBOJA (RŪPINASI) IR PRIŽIŪRI BE TĖVŲ GLOBOS LIKUSIUS VAIKUS, SKYRIMO IR PANAUDOJIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1271) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL MAKSIMALAUS TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 34-1277) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-344 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1272) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1489 ,,DĖL NEPANAUDOTŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1280) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO (Nr. 34-1231) 8536_priedas A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1256) 8548_Priedas Nr. 1 8549_Priedas Nr. 2 8550_Priedas Nr. 3 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-1269) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIŲ, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. BŪDVIEČIO SEN. FILICIJANAVO K. 2, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1241) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1239) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1237) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1236) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1202 „DĖL BUVEINĖS ADRESO REGISTRAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1240) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1244) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-845 „DĖL ATSTOVŲ PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO (Nr. 34-1275) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-889 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1276) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-846 „DĖL ATSTOVŲ PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO (Nr. 34-1273) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-888 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1274) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
56 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1281) 8571_Zidinios veiklos ataskaita 2017 m_ L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-662 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAISVALAIKIO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS LAZDIJŲ RAJONO KAIMO GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1282) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI UŽ 2017 METUS (Nr. 34-1283) 8573_metinė vsb vadovo ataskaita uz 2017 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1285) 8575_Kulturos, svietimo ir sporto komiteto 2017 m. ataskaita J. Pileckas
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJUI (Nr. 34-1286) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška