Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 42
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 42 posėdis
Posėdžio data 2018-10-24 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 42 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 9068_34-1501 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1026 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9008_34-1475 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1174 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9051_34-1491 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-146 „DĖL LAZDIJŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STEIGIMO“ PAKEITIMO 9000_34-1473 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1175 „DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9038_34-1485 9039_Kopija BIUDZETAS_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 9028_34-1484 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 9029_34-1482 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1379 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖSE“ PAKEITIMO 9001_34-1472 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS 9040_34-1486 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO 9041_34-1487 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 9054_34-1494 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-78 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9043_34-1489 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-694 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VIDINEI STRUKTŪRAI“ PAKEITIMO 9042_34-1488 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR, 5TS-284 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9027_34-1481 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1388 „DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9052_34-1490 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-594 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9030_34-1483 9034_Antikorupcinis V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO RANGOS SUTARTIES PASIRAŠYMUI 9006_34-1477 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL RANGOS SUTARTIES 9007_34-1476 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ MOKYKLAI – DARŽELIUI „VYTURĖLIS“ 9002_34-1470 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SEILIŪNŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖS KOMITETUI 9055_34-1495 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRUI 9059_34-1496 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS 9003_34-1474 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO 9004_34-1471 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9060_34-1492 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 9031_34-1480 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-725 „DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO LAISVU NUO MOKINIŲ VEŽIMO Į MOKYKLAS IR IŠ JŲ METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9009_34-1478 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1294 „DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9025_34-1479 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL KOMPIUTERIŲ NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMO 9061_34-1493 Ž. Rutkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-622 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO 9062_34-1497 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 3 D. SPRENDIMO NR. 5TS-579 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO 9063_34-1498 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PATALPŲ NUOMOS 9064_34-1499 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES 9067_34-1500 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška