Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 36
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 6 posėdis
Posėdžio data 2019-10-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 10085_34-174 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1449 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO” PAKEITIMO 10021_34-161 10022_antikorupcinio v p A. Zablackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 10042_34-168 10043_antikorupcinio v p A. Zablackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1232 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS IR JOS DARBO REGLAMENTO“ PAKEITIMO 10025_34-159 A. Zablackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLOS 2020–2021 METŲ PROJEKTAMS IR JŲ DALINIO FINANSAVIMO 10044_34-169 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 10026_34-158 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO 10079_34-171 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO 10053_34-165 10054_Priedas1 10055_Priedas2 10056_Priedas3 10057_Priedas4 10058_Priedas5 10059_Priedas6 10060_Priedas7 10061_Priedas8 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-28 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10080_34-173 10081_Kopija Kopija OBJEKTŲ SĄRAŠAS_2019-10 (1) I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJAI (Nr. 34-153) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL STATINIŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ (Nr. 34-156) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-154) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL TURTO PERDAVIMO 10038_34-157 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ MENO MOKYKLAI 10034_34-160 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10064_34-170 10065_Antikorupcinio vertinimo pavyma_LRS patikejimo tvarkos J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10066_34-164 10067_Antikorupcinio vertinimo pavyma_LRS panaudos tvarkos J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ 10036_34-162 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ 10037_34-155 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO 2020 METAMS 10069_34-163 10070_Antikorupcinio vertinimo pažyma - verslo liudijimams R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
20 DĖL ĮGALIOJIMO 10077_34-166 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR JŲ DALINIO FINANSAVIMO 10082_34-172 A. Zablackienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška