Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 5 posėdis
Posėdžio data 2019-09-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 5 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 10020_34-152 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-45 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-133) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-135) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1578 „DĖL 2019 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9982_34-148 9983_Kopija BIUDZETAS2019_DVS 9986_Kopija Biudzeto tikslinimo aiskinamojo rasto priedas_20190920_v1 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL 2019 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO 9965_34-146 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 9966_34-143 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SEIRIJŲ MIESTELIO GĖLIŲ GATVĖS (NR. LZ8119), KELIŲ ŠADŽIŪNAI-VARNĖNAI-VILKININKAI (NR. LZ1252) RUOŽO NUO 2,720 IKI 3,280 KM IR KUČIŪNAI-AKMENIAI (NR. LZ0400) RUOŽO NUO 0,00 IKI 0,704 KM KAPITALINIS REMONTAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-120) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS IR JŲ DALINIO FINANSAVIMO 9969_34-140 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS IR JŲ DALINIO FINANSAVIMO 9970_34-141 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE PAGAL PRIEMONĘ NR. 01.2.1-LVPA-V-835 „IKIPREKYBINIAI PIRKIMAI LT“ 9984_34-149 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. 34-134) R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LEIDIMO CENTRALIZUOTAI TVARKYTI BUHALTERINĘ APSKAITĄ (Nr. 34-118) G. Varanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO, PIRMININKO SKYRIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-136) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1442 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TAIKOMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-111) D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-24 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9974_34-139 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1323 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO 9975_34-145 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS (Nr. 34-114) D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VELENIO MIESTO IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-115) 9929_Sutartis su Velenio miestu 9930_Umowa Litwa poprawki Sutartis su Wielen miestu D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO 9976_34-138 A. Stirbienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL GATVĖS (Nr. 34-123) 9932_1 priedas A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ 9977_34-144 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-121) 9918_Pazyma I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-130) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJAI (Nr. 34-117) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLAI (Nr. 34-107) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 34-125) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO NURAŠYMO (Nr. 34-108) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-110) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ (Nr. 34-116) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" (Nr. 34-122) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTĄ (Nr. 34-126) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ (Nr. 34-112) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-69 "DĖL MOKYKLOS PATALPŲ PANAUDOS VEISIEJŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETUI" PAKEITIMO (Nr. 34-131) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL BUTŲ PIRKIMO (Nr. 34-128) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 ,,DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-98) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-129) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-127) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL KELIŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 9949_34-119 R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL 0,18 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 5913-0007-0130), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., NORAGĖLIŲ SEN., KRIKŠTONIŲ K., J. RAITELAIČIO G. 1, NUOMOS (Nr. 34-113) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ĮGYVENDINTO PROJEKTO "METELIŲ KRISTAUS ATSIMAINYMO PARAPIJOS PATALPŲ SUTVARKYMAS" ATLIKTŲ DARBŲ (Nr. 34-132) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-137) 9954_Priedas Nr. 1 9955_Priedas Nr. 2 9956_Priedas Nr. 3 9957_Priedas Nr. 4 R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-85 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10017_34-150 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1543 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO 10019_34-151 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PATALPŲ NUOMOS 9978_34-147 R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška