Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 21
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 21 posėdis
Posėdžio data 2021-02-12 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 21 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 11871_34-675 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS UŽ 2020 METUS 11859_„ALYTAUS ITVP ataskaitos projektas (4 priedas)“ kopija A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 11770_34-670 11771_Strateginis veiklos planas 11772_1 priedas_asignavimų suvestinė_v2 11773_2 priedas_vertinimo kriterijai_v2 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL 2021 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO 11767_34-672 11768_BIUDZETAS_2021_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO 11766_34-665 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL R. PYPLIO INDIVIDUALIOS ĮMONĖS „SLENKSTIS“ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 11776_34-659 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 11754_34-667 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO 11764_34-664 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO 11780_34-671 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS 11777_34-663 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS UŽ 2019 M. 11752_34-655 11753_stebėsenos ataskaita už 2019 m. dvs L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO 11778_34-662 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS 11762_34-652 11763_Kontroles komiteto programa 2021 G. Salatka
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 11781_34-666 11782_kk 2020 m. veiklos ataskaita G. Salatka
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 11779_34-661 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11775_34-668 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-565 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11769_34-669 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL BEVILTIŠKŲ SKOLŲ NURAŠYMO 11758_34-649 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-625 „DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 11750_34-647 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11751_34-651 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11757_34-653 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LEIDIMO SUJUNGTI NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS Į VIENĄ NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ, PAKEISTI PAVADINIMĄ IR PAGRINDINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ 11759_34-656 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 11760_34-657 11761_priedas 2021 02 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO 11756_34-648 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL STATINIŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ 11755_34-650 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 11749_34-654 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ 11765_34-658 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
28 DĖL ATSARGŲ – ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ PERDAVIMO 11862_34-660 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „FIZIŠKAI AKTYVIOS BENDRUOMENĖS UGDYMO SĄLYGŲ SUKŪRIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11860_34-673 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-60 „DĖL PAVEDIMO VYKDYTI ATLIEKŲ TVARKYMO FUNKCIJAS IR UŽDUOTIS“ PAKEITIMO 11870_34-674 I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška