Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 19
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 19 posėdis
Posėdžio data 2020-12-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-260 „DĖL 2020 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11647_34-639 11648_BIUDZETAS_DVS_20201230 11649_Aiskinamojo rasto priedas_20201230.v2 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS TEIKIANT IR ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „VAIKAI RYŠYJE. FUNKCINĖS-EMOCINĖS RAIDOS PRINCIPŲ, INDIVIDUALAUS PROFILIO IR SANTYKIO SU VAIKU SISTEMINĖ INTEGRACIJA FORMUOJANT VAIKO PARAMOS STRUKTŪRĄ“ 11626_34-624 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS TEIKIANT IR ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „SAVE UGDAU ATEITIES PERSPEKTYVĄ MATAU“ 11627_34-622 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS LAZDIJUOSE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11628_34-623 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-308 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 11629_34-628 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS GAISRO NUOSTOLIAMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI 11650_34-640 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-43 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11630_34-632 A. Zablackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-189 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11634_34-621 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ĮGALIOJIMO NUSTATYTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVAMS METINES UŽDUOTIS IR ĮVERTINTI JŲ VEIKLĄ 11638_34-620 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PAVEDIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VYKDYTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS FUNKCIJAS IR SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11639_34-637 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO 11640_34-629 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PRIPAŽINIMO PRIORITETINE KRITERIJŲ IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PRIPAŽINIMO PRIORITETINE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11641_34-638 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFŲ PATVIRTINIMO 11642_34-636 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL KOMPENSACIJŲ DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRIAMŲ DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO NUSTATYTOSE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NURODYTOSE TERITORIJOSE, KAI ŠIE NUOSTOLIAI MOKAMI IŠ SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠŲ, APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO METODIKOS PATVIRTINIMO 11643_34-633 11644_KOMPENSACIJA MOKAMA SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠŲ A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS PATIKĖTINIO SUTIKIMO DĖL TERITORIJŲ, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, NUSTATYMO IŠDAVIMO IR SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS PATIKĖTINIO PATIRIAMŲ NUOSTOLIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11645_34-634 11646_10sav.-tvarka-del-sutikimu-isdavimo-ir-nuostoliu-apskaiciavimo-2020-11-18 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-176 „DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO BEI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11651_34-635 I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PASTATO-SANDĖLIO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., LAZDIJŲ SEN., DUMBLIO K., EŽERŲ G. 40, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 11652_34-626 11653_Isvada del turto vertes (Ezeru g. 40 Dumblio k.) 11655_Pazyma del islaidu (Ezeru g. 40) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL STATINIŲ IR KITO TURTO BEI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., LAZDIJŲ SEN., DUMBLIO K., EŽERŲ G. 44, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 11656_34-625 11657_Isvada del turto vertes (Ezeru g. 44 Dumblio k.) 11658_Pazyma parengimo islaidu (Ezeru g. 44) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJUI 11659_34-627 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO 11663_34-618 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 11664_34-617 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-911 „DĖL ATSTOVAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11665_34-616 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11667_34-630 11668_Antikorupcinio vertinimo pažyma Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11669_34-631 11670_ANTIKORUPCINĖ PAŽYMA  MOKESČIO KOMPENSAVIMAS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška