Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 13 posėdis
Posėdžio data 2020-06-19 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 13 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 10957_34-441 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-260 „DĖL 2020 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10924_34-427 10925_BIUDZETAS_DVS_20200619 10926_Aiskinamojo rasto priedas_20200619 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 10883_34-415 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 10815_34-398 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 10851_34-399 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VŠĮ NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO 10818_34-391 10819_Finansines atasakiatos 1 pr prie VšĮ NEMB VDS 10820_2 pr prie VšĮ NEMB VDS 1.o sprendimo 2020 06 22 10821_3 pr prie VšĮ NEMB VDS 1.o sprendimo 2020 06 22 10822_Veiklos ataskaita uz 2019 m NEMB Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-259 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10898_34-423 10899_1 priedas 10900_2 priedas A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR SIŪLYMO ĮTRAUKTI Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMĄ 10884_34-414 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „N. KIRSNOS K. BENDRUOMENĖS GEROSIOS PATIRTIES PASISĖMIMAS” IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10832_34-390 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BENDRAUJAME, ATRANDAME, SUSIPAŽĮSTAME, TOBULĖJAME” IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10834_34-396 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-946 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NORAGĖLIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖS NAMŲ ĮRENGIMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS” IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 10887_34-419 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PROJEKTO „NORAGĖLIŲ KRAŠTO MELIORACIJOS STATINIŲ IR SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ 10853_34-411 J. Gudeliauskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PROJEKTO ,,SEILIŪNŲ MELIORACIJOS STATINIŲ IR SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ 10854_34-412 J. Gudeliauskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-377 „DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO“ PAKEITIMO 10936_34-432 J. Gudeliauskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS, LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS IR LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JAS PRIE LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠO IR LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 10855_34-410 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS 10856_34-408 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS 10857_34-404 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS „TOBULĖKIME VISI KARTU“ 10836_34-393 10837_IU_programa D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10901_34-424 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1294 „DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 10892_34-416 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PAGALBOS PINIGŲ ASMENIMS (ŠEIMOMS), KURIE GLOBOJA (RŪPINASI) IR PRIŽIŪRI BE TĖVŲ GLOBOS LIKUSIUS VAIKUS, SKYRIMO IR PANAUDOJIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10932_34-428 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-43 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10894_34-418 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL 2020 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 10838_34-392 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 10933_34-430 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10902_34-425 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL KONKURSŲ PASKELBIMO 10844_34-395 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO 10927_34-429 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO 10878_34-406 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO 10845_34-397 10846_Priedas R. Vyšniauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-269 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10849_34-394 R. Vyšniauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO 10858_34-400 10859_Priedas Nr. 1 10860_Priedas Nr. 2 R. Vyšniauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-610 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ“ PAKEITIMO 10903_34-420 R. Vyšniauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10895_34-417 I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10928_34-426 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10896_34-413 10897_Antikorupcinio vertinimo pažyma Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10861_34-409 10882_Antikorupcinio vert. paž.Turto atask Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PATALPŲ NUOMOS 10862_34-401 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PATALPŲ PANAUDOS JANĖNŲ BENDRUOMENĖS KOMITETUI 10863_34-405 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL 0,30 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5943-0009-0078), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. RUDAMINOS MSTL. PILIAKALNIO G. 7, NUOMOS PRATĘSIMO 10864_34-403 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL 0,60 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1032-0554), ESANČIO STANKŪNŲ K. 1A, VEISIEJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., NUOMOS PRATĘSIMO 10865_34-402 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ASTAI LABALAUKIENEI 10866_34-407 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
42 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOJE 10904_34-421 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO BŪDVIEČIO DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ SVIRNO TVARKYMO PROJEKTUI IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10954_34-440 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARČIAI 10939_34-437 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIVAČIŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS LAZDIJŲ MIESTO AGLOMERACIJOJE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10940_34-433 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BENDRUOMENIŠKUMAS MUS VIENIJA” IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10935_34-431 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO 10941_34-438 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOJE 10943_34-435 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL SIŪLYMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO DALININKAMS 10953_34-439 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10949_34-436 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 10951_34-434 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška