Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 11 posėdis
Posėdžio data 2020-04-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „LAZDIJŲ LIGONINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10529_34-295 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO SPORTO SALĖS LAZDIJUOSE, LAZDIJOS G. 5, REKONSTRAVIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10530_34-301 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAM PROJEKTUI NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“ BEI JO DALINIO FINANSAVIMO 10531_34-336 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLĄ, LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLĄ IR LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JAS PRIE LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS 10532_34-334 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS 10533_34-308 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS 10534_34-311 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 10699_34-355 10700_2 Priedas D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO 10705_34-349 A. Grėbliūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS DIREKTORĖS ALVYROS BAKŠIENĖS ATLEIDIMO 10536_34-333 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO 10539_34-346 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 10542_34-306 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1548 „DĖL ARŪNO MARKŪNO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 10543_34-302 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO 10755_34-341 10756_13_Socialiniu paslaugu plano pristatymas R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10737_34-361 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-185 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10702_34-357 10703_04-16 Antikorupcinio vertinimo pažyma R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 10545_34-309 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO IRMANTO GVEZDAUSKO ŠEIMAI 10548_34-332 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĖMIMO 10704_34-356 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-233 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ“ PAKEITIMO 10550_34-297 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VALSTYBĖS TURTO – KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS NURAŠYMO 10554_34-305 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 10571_34-298 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LEIDIMO PADALINTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ – TVORĄ (UNIKALUS NR. 4400-2825-6510) Į ATSKIRUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS 10575_34-303 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL BUVEINĖS ADRESO SUTEIKIMO 10580_34-296 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL STATINIO – KELIO 10-1 MIŠKINIAI–AKMENIAI ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ 10583_34-307 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-70 „DĖL PASTATO PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO MIKYČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETUI“ PAKEITIMO 10584_34-300 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI 10587_34-304 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL SAVIVALDYBĖS BUTO NR. 3 SU PRIKLAUSINIAIS, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., KAPČIAMIESTYJE, NIEDOS G. 18, PARDAVIMO 10592_34-312 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10602_34-343 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 10605_34-348 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-236 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ“ PAKEITIMO 10736_34-360 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 10607_34-331 I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-273 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10608_34-328 10609_Objektų sąrašas_skaičiuojamosios (tikslinamas) I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10732_34-358 10733_Mero ataskaita 2019_v2 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10734_34-362 10735_Administracijos direktoriaus ataskaita_v2 I. Šaparauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10610_34-330 10611_2019 KAT veiklos ataskaita 10744_35_veiklos ataskaitos pristatymas A. Markūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10749_34-364 10750_Finansų ir ekonomikos komiteto veiklos ataskaita už 2019m_ J. Pankauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS, ŠEIMOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10612_34-338 10613_Sveikatos apsaug.ir soc.reikalu komiteto 2019 m. ataskaita D. Barkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10614_34-337 10615_KOMITETO 2019 m. veiklos ataskaita J. Juodzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10616_34-335 10617_Kaimo reikalu komiteto 2019 m. veiklos ataskaita B. Rūtelionis
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIETINIO ŪKIO IR APLINKOSAUGOS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10747_34-363 10748_Vietinio ukio ir aplinkosaugos komiteto 2019 m. ATASKAITA A. Žymančius
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10618_34-347 10619_SPK ataskaita 2019_ A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10620_34-294 10621_2019 m. veiklos ataskaita R. Dulskas
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10622_34-351 10623_2019 m ataskaita D. Ambrazevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 10625_34-324 10626_veiklos ataskaita 2019 10706_44_veiklos ataskaitos pristatymas J. Mozerienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI 10627_34-325 10628_VSGG metų veiklos ataskaita 2019 10707_45_veiklos ataskaitos pristatymas A. Mizerienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 10629_34-319 10630_Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos plano ataskaita 10708_46_veiklos ataskaitos pristatymas Z. Ščerbetkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI 10631_34-322 10632_Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita 10709_47_veiklos ataskaitos pristatymas A. Burbaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI 10633_34-314 10634_Gera 2019 m. Lazdijų r. Šventežerio_mokyklos ataskaita 10710_48_veiklos ataskaitos pristatymas A. Čiurlionis
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI 10635_34-317 10636_Lazdijų r. Krosnos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita 10711_49_veiklos ataskaitos pristatymas J. Sutkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI 10637_34-321 10638_A_KIRSNA_ataskaita už 2019 m 10712_50_veiklos ataskaitos pristatymas L. Šiuikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI 10639_34-318 10640_Veiklos ataskaita už 2019 m 10713_51_veiklos ataskaitos pristatymas Z. Kukučionis
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI 10641_34-323 10642_Lazdijų r  Kučiūnų mokyklos 2019 m  veiklos ataskaita 1 10714_52_veiklos ataskaitos pristatymas A. Bakšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI 10643_34-320 10644_Mokyklos 2019 m. ataskaita 10715_53_veiklos ataskaitos pristatymas R. Juškauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 10645_34-316 10646_Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė&#39&#39 2019 m. veiklos ataskaita 10716_54_veiklos ataskaitos pristatymas D. Burneikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 10647_34-313 10648_Veiklos ataskaita už 2019 metus 10717_55_veiklos ataskaitos pristatymas L. Jurkonienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI 10649_34-315 10650_Veiklos ataskaita 10718_56_veiklos ataskaitos pristatymas R. Mockevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 10651_34-326 10652_2019 m. LKM veiklos ataskaita 10719_57_veiklos ataskaitos pristatymas D. Pledienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 10653_34-327 10654_Bibliotekos ataskaita 2019 m 10720_58_veiklos ataskaitos pristatymas R. Rudienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 10655_34-299 10656_2020-03 Zidinio veiklos ataskaita už 2019 m_ 10721_59_veiklos ataskaitos pristatymas E. Aleksonis
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VEIKLOS ATASKAITAI UŽ 2019 METUS 10657_34-329 10658_VSB  ataskaita uz 2019 papildyta 10722_60_veiklos ataskaitos pristatymas S. Jasinskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO 10659_34-352 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI 10660_34-310 10661_2019 m. SPT ataskaita 10723_62_veiklos ataskaitos pristatymas M. Varnelis
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 10662_34-342 10663_atask UZ 2019 METUS(1) 10664_Audito ataskaita_Lazdiju svietimo centras-s0409 10665_Auditoriaus isvada VSI Lazdiju svietimo centras uz 2019m-s0331 10666_Finansinės būklės ataskaita 10724_63_veiklos ataskaitos pristatymas E. Mačionienė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 10738_34-359 10739_Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro 2019 m. veiklos ataskaita 10740_Audito ataskaita Lazdiju sporto centras-s0424 10741_Auditoriaus isvada Lazdiju sporto centras uz 2019-s0424 10742_Finansinės ataskaitos 10743_64_veiklos ataskaitos pristatymas D. Pacukonytė
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 10667_34-345 10670_Lazdijų kultūros centro 2019 m. veiklos ataskaita 10671_Audito ataskaita_Lazdiju kulturos centras-s0409 10672_Auditoriaus isvada Lazdiju kulturos centras uz 2019m (1)-s0401 10673_Finansinių ataskaitų rinkinys VšĮ Lazdiju kulturos centras už 2019 m 10725_65_veiklos ataskaitos pristatymas A. Sujeta
Įtrauktas į darbotvarkę
66 DĖL PRITARIMO VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 10674_34-344 10675_Veiklos ataskaita už 2019 m_Lazdijų TIC 10676_Audito ataskaita_Lazdiju turizmo informacinis centras-s0409 10677_Auditoriaus isvada Lazdiju turizmo informacinis centras uz 2019m-s0331 10678_Finansinių ataskaitų rinkinys VšĮ Lazdiju turizmo informacinis centras už 2019 m 10726_66_veiklos ataskaitos pristatymas M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
67 DĖL PRITARIMO VŠĮ „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 10679_34-354 10680_Metinė veiklos ataskaita 2019 metai 10681_Audito ataskaita_Lazdiju savivaldybes PSPC-s0409 10682_Auditoriaus isvada Lazdiju savivaldybes PSPC uz 2019-s0331 10683_2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 10727_67_veiklos ataskaitos pristatymas A. Dainauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
68 DĖL PRITARIMO VŠĮ „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 10684_34-350 10685_Veiklos  ataskaita  2019 m. patiks 10686_Audito ataskaita_Lazdiju ligonine-s0410 ligoninė 10687_Auditoriaus isvada Lazdiju ligonine uz 2019-s0410 10688_2019m. finansinė ataskaita 10689_Paaiškinamasis raštas prie 2019m. fin.atask 10728_68_veiklos ataskaitos pristatymas V. Vabuolas
Įtrauktas į darbotvarkę
69 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 10690_34-340 10691_2019 m. veiklos ataskaita (pataisyta) 10692_2020-04-16 Paslaugu centro audito ataskaita 10693_2020-04-16 Nepriklausomo auditoriaus isvada, finansines ir veiklos ataskaitos 10694_2020-04-16 Finansiniu ataskaitu rinkinys 2019 10731_69_veiklos ataskaitos pristatymas J. Marcinkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
70 DĖL PRITARIMO UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 10695_34-339 10696_2019 UAB Lazdijų vanduo Veiklos ataskaita 10729_70_veiklos ataskaitos pristatymas E. Zaburas
Įtrauktas į darbotvarkę
71 DĖL PRITARIMO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 10697_34-353 10698_ATASKAITA UŽ 2019 METUS 2020-3-24 kor 10730_71_veiklos ataskaitos pristatymas V. Šerėnas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška