Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 8 posėdis
Posėdžio data 2015-12-18 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-273) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 "DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-268) 6764_2015-12-18 biudzeto pakeitimas (7) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO JUSTINAI GREBLIKAITEI (Nr. 34-257) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-306 "DĖL PEDAGOGŲ IR KITŲ UGDYMO PROCESE DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO, JŲ ATESTACIJOS ORGANIZAVIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-266) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ STATUSO PATVIRTINIMO (Nr. 34-259) 6746_Lazdijų rajono kapinių lentelė L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO SKELBIMO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-260) 6748_Tvarkos aprašas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-610 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ" PAKEITIMO (Nr. 34-272) 6778_Rinliavos už reklamos leidimus nuostatai L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-256) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-258) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-254) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PATALPOS PANAUDOS VILNIAUS TERITORINEI LIGONIŲ KASAI (Nr. 34-262) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATO PAGRINDINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR JO PAVADINIMĄ (Nr. 34-261) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-264) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO (Nr. 34-255) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRUI (Nr. 34-265) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ (Nr. 34-267) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
17 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ SPORTO KLUBUI „SAKALAS“ (Nr. 34-263) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-270) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-271) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška