Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 7 posėdis
Posėdžio data 2015-12-04 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 4 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-253) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO PATVIRTINIMO (Nr. 34-220) A. Žymančius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO PATVIRTINIMO (Nr. 34-229) A. Vaišnoras
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1430 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-232) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-467 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO LIUDIJIMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-221) D. Barauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-636 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS HERBO IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ HERBŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-225) D. Barauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. 34-235) D. Barauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 „DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 6707_34-239 6708_2015-12 biudzeto pakeitimas (6) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-223) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 6681_34-218 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 6693_34-228 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS 6676_34-216 D. Gorochovenkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI DALYVAUTI PROJEKTE „LIETUVOS IR NORVEGIJOS SPORTO ŠVIETIMO SRITYJE VEIKIANČIŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ 6709_34-241 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-136 "DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-234) L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-26 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SALYGOMS UŽTIKRINTI 2015 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-245) 6722_Kopija Objektų sąrašas(2015-0136) 2015_2 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ SĄRAŠO IR JŲ IŠDĖSTYMO SCHEMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-244) 6717_Priedas Nr. 1 6718_Priedas Nr. 2 6719_Priedas Nr. 3 6720_Priedas Nr. 4 6721_Priedas Nr. 5 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1476 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2015 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-230) A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO RINKODAROS 2015-2020 M. PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-209) 6661_Lazdijų r  sav  turizmo rinkodaros 2015 - 2020 m  plėtros programa (002) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TEIZŲ SENIŪNIJOS PANAIKINIMO IR JOS TERITORIJOS PRISKYRIMO ŠVENTEŽERIO SENIŪNIJAI, PAKEIČIANT ŠVENTEŽERIO SENIŪNIJOS TERITORIJOS RIBAS (Nr. 34-233) 6699_Suderintas_planas J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-719 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO IR JŲ TERITORIJŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-237) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-214) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL STATINIŲ IR KITO TURTO BEI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. JANASLAVO K. 15, PRADINĖS BENDROS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO 6711_34-242 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-222) 6724_pazyma apie islaidas (Filicijanavo) 6725_turto vertes pazyma (Felicijanavo k) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-217) 6726_isvada del turto vertes (Aradninkai) 6727_pazyma (Aradninku) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TURTO PERDAVIMO 6712_34-240 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PASTATO PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO KRIKŠTONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-243) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ PRIE 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES (Nr. 34-227) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-215) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL BUVEINĖS REGISTRAVIMO (Nr. 34-212) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL BUVEINĖS ADRESO SUTEIKIMO (Nr. 34-236) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-947 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-213) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1250 „DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATŲ, STRUKTŪROS IR DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-211) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO (Nr. 34-226) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS STEIGIMO (Nr. 34-248) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE (Nr. 34-219) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO (Nr. 34-224) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LEIDIMO JUSTINAI GREBLIKAITEI DIRBTI KITĄ DARBĄ (Nr. 34-238) K.Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
38 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-246) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1506 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2015 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-247) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1502 ,,DĖL 2015 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-249) A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ (Nr. 34-250) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ HIPODROMO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS (Nr. 34-251) 6734_Konkurso sąlygos (Lazdijų rajono savivaldybė) (Galutinė redakcija) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJAI (Nr. 34-252) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška