Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 41
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 41 posėdis
Posėdžio data 2018-09-14 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 41 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 8999_34-1468 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1175 „DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8941_34-1454 8942_BIUDZETAS_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 8905_34-1448 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 8976_34-1461 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 8977_34-1460 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ 8842_34-1430 8843_Biudzeto vykdymas_2017 8844_2017 m. konsoliduota ataskaita 8845_Audito isvada_2017 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ĮGALIOJIMO TVIRTINTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS 8850_34-1422 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1234 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 8963_34-1456 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1323 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO 8943_34-1453 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-466 ‚,DĖL PROJEKTO „ASOCIACIJOS ‚,AŠTRIOSIOS KIRSNOS MELIORACIJA“ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA” PAKEITIMO 8851_34-1441 A. Balčius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-465 ‚,DĖL PROJEKTO „JUKNELIŠKĖS MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA” PAKEITIMO 8903_34-1443 A. Balčius
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL GATVIŲ 8854_34-1423 8855_1 priedas 8856_2 priedas 8857_3 priedas 8858_4 priedas 8859_5 priedas A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-961 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ SAVININKŲ ARBA JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ NESINAUDOJIMO NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTU DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8860_34-1427 8861_Antikorupcinis V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 8862_34-1440 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1313 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8974_34-1462 8975_Objektų sąrašas (tikslinamas) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL STATINIŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ 8864_34-1428 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PASTATO NUOMOS 8865_34-1431 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1265 „DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJUI“ PAKEITIMO 8867_34-1425 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO 8912_34-1446 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 8869_34-1435 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8871_34-1444 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 8964_34-1458 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GLOBOS CENTRUI „ŽIDINYS“ 8875_34-1424 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL BEVILTIŠKOS SKOLOS NURAŠYMO 8876_34-1433 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8880_34-1436 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 8965_34-1455 8967_Antikorupcinio vertinimo pavyma_vietines rinkliavos J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1542 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8970_34-1459 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-364 „DĖL DRAUDIMO PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS“ PAKEITIMO 8883_34-1445 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1393 „DĖL TURTO PERDAVIMO“ PAKEITIMO 8978_34-1464 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LEIDIMO PADALINTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ – ROKADINĮ KELIĄ Į ATSKIRUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS 8885_34-1434 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1352 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8891_34-1432 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1423 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, PERDUOTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8895_34-1442 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ĮGALIOJIMO 8966_34-1457 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL SUTIKIMO 8897_34-1437 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 8902_34-1438 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
36 DĖL NUOMOS 8937_34-1449 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS 8946_34-1451 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 8944_34-1452 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 8979_34-1463 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PATALPŲ PANAUDOS 8993_34-1466 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJAI 8997_34-1467 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LEIDIMO CENTRALIZUOTAI TVARKYTI BUHALTERINĘ APSKAITĄ 8994_34-1465 G. Varanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška