Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 4 posėdis
Posėdžio data 2015-07-31 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 34-143 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 6548_SPRENDIMAS DEL DARBOTVARKES PAKEITIMO 4 A.Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-7 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-127) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ IR KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-118) 6505_Ataskaita - 2014 biudzeto ivykdymas 6506_Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys 6507_Isvada BIUDZ ir TURTO 6508_Isvada KFAR V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 "DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-128) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-129) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1533 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. 34-131) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PROJEKTŲ PAPILDOMO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-126) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 34-120 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 6547_34-120 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-119) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLAI (Nr. 34-115) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL BUTŲ SU PRIKLAUSANČIOMIS ŪKINIŲ PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ DALIMIS PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-125) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL DALIES MOKYKLOS PASTATO PARDAVIMO (Nr. 34-123) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO ATLIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE IR KONTROLIUOJAMOSE ĮMONĖSE (Nr. 34-122) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-43 „DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-130) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-117) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-134) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-116) 6510_Nenaudojamu apleistu zemes sklypu sarasas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. 34-124) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 34-121) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO DALYVAVIMO ASOCIACIJOS "MENŲ INKUBATORIUS" STEIGIME (Nr. 34-132) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 34-133) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-914 "DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-135) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1254 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-136) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-114 "DĖL ATSTOVO PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-137) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 34-138) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-119 "DĖL LAZDIJŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STEIGIMO INICIAVIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-140) K. Jasiulevčius
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STEIGIMO (Nr. 34-139) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
28 34-141 DĖL PRIEMOKŲ NUSTATYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI 6546_34-141 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-142) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška