Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 34
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 34 posėdis
Posėdžio data 2018-02-02 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 34 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1193) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2017 METUS 8485_Kopija ITVP ataskaita_2017 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1183) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1026 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1187) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS UŽ 2016 M. (Nr. 34-1170) 8461_STEBĖSENOS ATASKAITA 1 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VYRESNIO NEI 18 METŲ ASMENS IŠLAIKYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRE „ŽIDINYS“ 8474_34-1179 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 8479_34-1184 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO 8486_34-1191 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "PASLAUGŲ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS GERINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1177) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1171) 8462_Priedas 8463_Priedas2 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1188) 8483_KORUP. pazyma V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS 2018 M. PATVIRTINIMO (Nr. 34-1178) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LEIDIMO PADALINTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ Į ATSKIRUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS (Nr. 34-1173) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL STATINIO ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ (Nr. 34-1181) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-1182) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PATALPOS PANAUDOS (Nr. 34-1190) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL MOKYKLOS PASTATO, SANDĖLIO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ SEN. VARNĖNŲ K. LINKSMUČIŲ G. 2, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1172) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŪKINIO PASTATO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ M. KAUNO G. 62, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1174) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ŪKINIO PASTATO BEI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KROSNOS SEN. TŪRIŠKIŲ K. MALŪNO G. 17, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1175) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO IR DALIES ŪKINIO PASTATO, ESANČIŲ LAZDIJŲ M. TAIKOS G. 8B, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1176) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL BUTO NR. 2, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. SEIRIJŲ MSTL. VYTAUTO G. 1-2, SU PATALPA NR. 1-6 IR DALIMI ŽEMĖS SKLYPO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1186) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-911 "DĖL ATSTOVAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1185) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
23 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ (Nr. 34-1189) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-822 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1192) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška