Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 33
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 33 posėdis
Posėdžio data 2017-12-27 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 33 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1168) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-757 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1161) 8445_Kopija BIUDZETAS_20171227_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 34-1149) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VALDYMO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1163) 8449_Strukturos_schema_2017 2 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1995 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 13 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į SENIŪNIJAS IR JŲ RIBŲ NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1150) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PARDAVIMO (Nr. 34-1152) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 ,,DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1154) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-926 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1153) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1156) 8441_Atlieku nuostatai - antikorupcinis vertinimas V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-138 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1155) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PAVEDIMO VYKDYTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. 34-1159) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-850 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI - 2014-2016 METAMS DERINIMO" PAKEITIMO IR UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" INVESTICINIO PLANO 2017 METAMS DERINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1157) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-1158) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1160) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ "LAZDIJŲ LIGONINĖ" (Nr. 34-1162) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" (Nr. 34-1164) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ (Nr. 34-1165) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1167) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL STATINIŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ (Nr. 34-1166) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS 8460_34-1169 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška