Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 31
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 31 posėdis
Posėdžio data 2017-11-10 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 31 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1114) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1532 "DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1096) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-74 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1079) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-756 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1068) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-757 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1106) 8384_Kopija BIUDZETAS_20171110_projektas Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-344 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1097) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-822 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1093) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-339 "DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2022 METAMS PROJEKTUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO", PAKEITIMO (Nr. 34-1094) 8373_Lazdiju miesto VVG strategija V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ RAJONO IR AMBROLAURIO SAVIVALDYBIŲ PARTNERYSTĖ SU BENDRUOMENĖMIS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1098) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PLĖTRA LAZDIJŲ MIESTO TURISTŲ GATVĖJE IKI SODŲ BENDRIJOS "BALTASIS" LAZDIJŲ SENIŪNIJOJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1092) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL 2018 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO (Nr. 34-1084) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 8387_34-1108 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-481 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1072) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-225 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS" PAKEITIMO (Nr. 34-1091) D. Gorochovenkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-942 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1109) 8386_Kopija Obj. sar._2017 (tikslinama)_1 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-610 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ" PAKEITIMO (Nr. 34-1105) 8383_Rinkliavos už reklamą nuostatai A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PAMINKLO LAZDIJŲ KRAŠTO PARTIZANAMS (Nr. 34-1103) 8382_Priedas prie sprendimo A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI (Nr. 34-1070) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-1101) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL TURTO PANAUDOS (Nr. 34-1069) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-1071) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL TURTO PANAUDOS LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJAI (Nr. 34-1086) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL GARAŽŲ NUOMOS (Nr. 34-1088) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŪKINIO PASTATO IR LAUKO TUALETO NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-1099) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠLAVANTŲ SENIŪNIJOS PANAIKINIMO, AVIŽIENIŲ, BUTELIŪNŲ, DEMENIŠKIŲ, MIKABALIŲ, PALIŪNŲ, VABALIŪNŲ KAIMŲ PRISKYRIMO SEIRIJŲ SENIŪNIJAI, PAKEIČIANT SEIRIJŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOS RIBAS, NAUJASODŽIO, ALEKSIEJIŠKĖS, BABRŲ, BAJORIŠKĖS, GEGUTĖS, KANAUKŲ, SPARTŲ, ŠLAVANTŲ KAIMŲ TERITORIJŲ PRISKYRIMO VEISIEJŲ SENIŪNIJAI, PAKEIČIANT VEISIEJŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOS RIBAS, BEI LAZDIJŲ SENIŪNIJOS STANKŪNŲ KAIMO PRISKYRIMO VEISIEJŲ SENIŪNIJAI, PAKEIČIANT LAZDIJŲ IR VEISIEJŲ SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ RIBAS (Nr. 34-1080) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL 0,0921 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5923-0003-0041), ESANČIO LAZDIJŲ M. MAIRONIO G. 23, NUOMOS (Nr. 34-1073) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL 0,30 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5905-0009-0121), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. LAZDIJŲ K. RAMYBĖS G. 22, NUOMOS (Nr. 34-1074) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL 16/32 DALIŲ 0,3200 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1696-9038), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. KROSNOS SEN. OLENDRŲ K. 1, NUOMOS (Nr. 34-1075) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL 0,45 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1975-5189), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠVENTEŽERIO SEN. MIKYČIŲ K. SODŽIAUS G. 45, NUOMOS (Nr. 34-1076) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL 0,66 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5943-0011-0157), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. LOPIŠKIŲ K. 4, NUOMOS (Nr. 34-1077) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL 0,2025 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-0449-6800), ESANČIO LAZDIJŲ M. SEINŲ G. 30, NUOMOS (Nr. 34-1078) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL 0,4333 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1004-3226), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. BŪDVIEČIO SEN. BŪDVIEČIO K. BŪDVIEČIO G. 5, NUOMOS (Nr. 34-1081) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL 0,29 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-0031-3751), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. KROSNĖNŲ K. BERŽŲ G. 23, NUOMOS (Nr. 34-1082) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL SUTIKIMO (Nr. 34-1083) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1085) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1087) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1089) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO (Nr. 34-1090) R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL BUVEINĖS ADRESO SUTEIKIMO (Nr. 34-1095) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL BEVILTIŠKŲ SKOLŲ NURAŠYMO (Nr. 34-1100) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" (Nr. 34-1104) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ) GALIOJIMO LAIKOTARPIO NUSTATYMO (Nr. 34-1102) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
43 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-1110) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "PRIVAČIŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS LAZDIJŲ IR VEISIEJŲ MIESTUOSE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1107) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR JOS VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PROCESŲ TOBULINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1111) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "TRENIRUOČIŲ MANIEŽO ĮRENGIMAS LAZDIJŲ HIPODROMEׅ" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1112) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1113) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška