Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 25
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 25 posėdis
Posėdžio data 2017-03-31 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 25 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 8039_34-876 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-865) 8016_Lazdijų r.  sav_rinkliavos nuostatai 8017_Antikorup_vertinimo_pazyma A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "VYTURĖLIS" DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-832) 7967_Direktoriaus veiklos ataskaita už 2016 m J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-843) 7973_2017-03-20_Kregždutės_direktoriaus ataskaita už 2016 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-825) 7956_2016 m. Lazdiju r. Stebuliu mokyklos direktoriaus ataskaita J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-833) 7968_Krosnos mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaita J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-845) 7979_Lazdijų r. Šventežerio mokyklos direktoriaus ataskaita už 2016 m J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-842) 7974_Lazdijų r. Šeštokų mokyklos direktoriaus  veiklos ataskaita_2016 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-840) 7975_Direktoriaus veiklos ataskaita J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-841) 7976_2017-02-28 veiklos ataskaita J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-824) 7954_2016 metu ataskaita meno J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-863) 8015_2016 metu bendra muziejaus veiklos metine ataskaita J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-827) 7958_Bibliotekos direktoriaus ataskaita uz 2016 metus J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-829) 7963_Veiklos ataskaita 2016 m. (002) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-816) 7942_ataskaita_uz_2016 m L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-858) 7992_Stebėsenos ataskaita_Lazdijų A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-834) 7969_2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA D. Gorochovenkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-861) 7993_2016 m. veiklos ataskaita K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-831) 7966_JRT_ataskaita J. Juodzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-818) 7944_2016 m. komisijos ir programos priem.plano ataskaitos A. Žymančius
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-817) 7943_Kaimo reikalu komiteto ataskaita G. Mirijauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1263 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-819) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-853) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2017-2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 34-839) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 7983_34-849 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1323 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE (Nr. 34-838) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-481 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-811) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-852) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-261 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ STATUSO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-810) A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-319 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-812) A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL BUTŲ PIRKIMO (Nr. 34-851) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŪKINIO PASTATO DOVANOJIMO (Nr. 34-826) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL TURTO NUOMOS (Nr. 34-859) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL NUOMOS (Nr. 34-862) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ŪKINIŲ PASTATŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KAPČIAMIESČIO SEN. KAPČIAMIESČIO MSTL. SODŲ G. 10, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-814) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL MOKYKLOS PASTATO, SANDĖLIO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. TAUTRIMŲ K. SAULĖTOJI G. 4, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-822) 7948_Turto vertės nustatymo pažyma J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOJE (Nr. 34-856) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOJE (Nr. 34-855) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOJE (Nr. 34-857) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-117 ,,DĖL BUTO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. KAPČIAMIESČIO MSTL. TAIKOS G. 11 K1-3, NUOMOS" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-830) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL KAMBARIO SU BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOMIS, ESANČIO LAZDIJŲ M. EŽERO G. 14-15, PARDAVIMO (Nr. 34-828) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-864) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-774 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-815) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-844) 7977_Antikorupcinis TA Seniunaiciu sueigos J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL LAZDIJŲ HIPODROMO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS (Nr. 34-850) 7984_Koncesijos salygos 2017_03 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI "ŽIDINYS" (Nr. 34-820) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-821) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-869) 8022_Antikorupcinis vertinimas daugiabuciu J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-860) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ NEPRIKLAUSOMO AUDITO (Nr. 34-813) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI - 2014-2016 METAMS DERINIMO" PAKEITIMO IR UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" INVESTICINIO PLANO 2017 METAMS DERINIMO (Nr. 34-866) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
52 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-848) 7980_2016 m ataskata A. Vaišnoras
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-835) 7971_2016 m. Kontroles komiteto ataskaita S. Petrauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS (Nr. 34-836) S. Petrauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-837) 7972_Direktoriaus ataskaita J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-846) 7981_2016 Kapčiamiesčio m. direktoriaus veiklos ataskaita J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-847) 7982_2016 m veiklos ataskaita - A  Kirsna J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-871) 8032_LRSPT ataskaita už 2016 m V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL ASFALTUOTINŲ ŽVYRKELIŲ RUOŽŲ PER GYVENVIETES LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIORITETINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-872) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL TURTO PANAUDOS (Nr. 34-867) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-868) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL PATALPOS PANAUDOS VALSTYBINEI TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS (Nr. 34-874) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "NEFORMALAUS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE MODERNIZAVIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-870) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS DIREKTORĖS MEILUTĖS JANUŠKEVIČIENĖS ATLEIDIMO (Nr. 34-875) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška