Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 2 posėdis
Posėdžio data 2015-05-14 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-59) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 6279_34-38 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. 34-41) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ (Nr. 34-3) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ATSTOVO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ (Nr. 34-9) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1451 „DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ“ PAKEITIMO 6282_34-2 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 "DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-58) 6383_2015 biudzeto pakeitimas (1) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL 2016 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-27) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL 2016 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-33) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-55) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1225 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-48) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO VASAROS METU (Nr. 34-31) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ATSTOVO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 34-11) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 6285_34-25 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1591) 6287_VSB ataskaita 2014 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITOS (Nr. 34-46) 6345_2014 f-jų įgyvendinimo ataskaita L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "MES ESAM DZŪKAI - GIRIŲ KARALIAI" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. 34-10) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "JANĖNŲ BENDRUOMENĖS KOMITETO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMAS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. 34-16) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "BŪKIME KARTU" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. 34-21) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "PAŽINKIME VIENI KITUS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. 34-37) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SALYGOMS UŽTIKRINTI 2015 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-47) 6347_Kopija Skaiciuojamosios_15-05-08-1 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-50) 6349_1 priedas 6350_2 priedas 6351_3 priedas 6352_4 priedas 6353_5 priedas 6354_6 priedas 6355_7 priedas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-15) 6298_priedas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-95 "DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-24) L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-56) 6388_VsI Darbo VKF veikl.atask.uz 2014 m 6389_Audito atask..del VsI Darbo VKF 2015 m 6390_VsI Darbo VKF 2014 m. met.fin.atask.rink 6391_VsI DVKF direkt.pareig.aprasymas J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VŠĮ NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-14) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-28) 6304_VsI Lazdiju TIC 2014 m. veiklos ataskaita 6305_Auditor.isvada ir atask.del VsI Lazdiju TIC 2015 6306_VsI Lazdiju TIC 2014 m. finans.askaitom J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-4) 6307_VsI LKC 2014 m. veiklos ataskaita 6308_Auditor.isvada ir atask.del VsI LKC 2015 6309_VsI LKC 2014 m. finans.askaitom J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-34) 6312_VsI Lazdiju SPC 2014 m. veiklos ataskaita 6313_Auditor.isvada ir atask.del VsI Lazdiju SPC 2015 6315_VsI Lazdiju SPC 2014 m. finans.askaitom J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-5) 6316_VsI LSpC 2014 m. veiklos ataskaita 6317_Auditor.isvada ir atask.del VsI LSpC 2015 6318_VsI LSpC 2014 m. finans.askaitom J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-6) 6319_VsI Lazdiju PSPC 2014 m. veiklos ataskaita 6320_Auditor.isvada ir atask.del VsI Lazdiju PSPC 2015 6321_VsI Lazdiju PSPC 2014 m. finans.askaitom J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ LIGONINĖ" 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-7) 6323_Auditor.isvada ir atask.del VsI LL 2015 6324_VsI LL 2014 m. finans.askaitom 6395_VsI Lazdiju ligonines ataskaita J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 6325_34-8 6326_VsI Lazdiju SC 2014 m. veiklos ataskaita 6327_Auditor.isvada ir atask.del VsI Lazdiju SC 2015 6328_VsI Lazdiju SC 2014 m. finans.askaitom J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO UAB "LAZDIJŲ VANDUO" DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-13) 6329_UAB LV direkt.2014 m. veikl.atask J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-29) 6330_UAB LS dir.2014 m.veikl.atask J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1401 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-49) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1294 „DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-36) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-54) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-57) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1349 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-45) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-638 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO IR VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-43) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1069 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-20) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-12) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-22) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO (Nr. 34-44) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PAJAMŲ-IŠLAIDŲ 2015 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-39) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-17) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1035 „DĖL BUTŲ SU ŪKINIAIS PASTATAIS PRIVATIZAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-19) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-23) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-30) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-53) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-40) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO (Nr. 34-35) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO (Nr. 34-32) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO ARTŪRUI MARGELIUI (Nr. 34-18) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (Nr. 34-42) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO (Nr. 34-26) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
58 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI "LAZDIJŲ LIGONINĖ" (Nr. 34-52) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 3430425537 bytes) in /home/w1092/domains/lazdijai.lt/public_html/m/m_admin/admin/g_send_errors.php on line 25