Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 19
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 19 posėdis
Posėdžio data 2016-09-09 10:36:12
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 34-668 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 9 d. posėdžio darbotvarkės pakeitimo A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-61 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 34-640) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-342 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 34-644) 7314_Asignavimų suvestinė G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 34-659 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-343 "Dėl 2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 7375_2016 m. biudzeto pakeitimas 09-09 spr. 7376_Biudzeto pr. 2016-09-09 V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 34-661 Dėl lėšų skyrimo 7384_Del lesu skyrimo 16-09-09 spr V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 5TS-1254 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo " pripažinimo netekusiu galios (Nr. 34-632) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 5TS-914 "Dėl viešųjų įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. 34-637) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-344 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 34-655) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl pritarimo projektui "Rudaminos laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams ir liaudies amatų plėtrai" (Nr. 34-636) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projektui "Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams" (Nr. 34-630) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl pritarimo projektui "Kučiūnų laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams " (Nr. 34-631) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pritarimo projektui "Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas" (Nr. 34-642) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl pritarimo projektui "Lazdijų rajono kaimų patrauklumo didinimas atnaujinant bibliotekas" ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-647) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
14 34-641 Dėl viešosios įstaigos "Lazdijų ligoninė" valdymo struktūros patvirtinimo 7323_Struktūra schema (2016-08-17)_ gera 7324_ligonines strukturos sprendimas L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl lėšų medicinos punktų paslaugų kokybės gerinimui paskirstymo (Nr. 34-639) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro "Židinys" nuostatų patvirtinimo (Nr. 34-629) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 34-660 Dėl lėšų skyrimo 7383_sprendimo projektas 08-29 del lesu - svietimo J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 34-663 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-487 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio klasės komplekte 2016-2017 mokslo metams nustatymo" pakeitimo 7391_komplektų pakeitimai J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 34-667 Dėl pavėsinių nurašymo ir nugriovimo 7399_Del griovimo sprend J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl leidimo atlikti remontą (Nr. 34-648) 7327_Scan0035 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 34-656 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-364 "Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais " pakeitimo 7328_SPRENDIMAS Del alkoholio tvarkos apraso pakeitimo J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo (Nr. 34-657) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 34-664 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 5TS-44 "Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 7392_TSP Kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimas J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl nuomos sutarčių pratęsimo (Nr. 34-653) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl pastato pardavimo (Nr. 34-650) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro patalpų panaudos (Nr. 34-649) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio seniūnijos Verstaminų, Gurciškės, Kurdimakščių, Kamenkos, Murgų, Lozarkos, Papečių, Pagirių kaimų teritorijų priskyrimo Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūnijai, pakeičiant Šventežerio ir Lazdijų seniūnijų teritorijų ribas (Nr. 34-654) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl patalpų panaudos viešajai įstaigai "Plačiajuostis internetas" (Nr. 34-635) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1351 "Dėl viešame aukcione parduodamo Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 34-643) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl bešeimininkio turto priėmimo (Nr. 34-633) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 34-634 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.5TS-547 "Dėl statinių įtraukimo į apskaitą" pakeitimo 7374_Del sprendimo Nr  5TS-547 pakeitimo J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 5TS-619 "Dėl Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 34-638) M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl gatvių (Nr. 34-645) 7361_1 priedas 7362_2 priedas 7363_3 priedas 7364_4 priedas 7365_5 priedas 7366_6 priedas 7367_7 priedas M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis procedūros aprašo patvirtinimo (Nr. 34-646) 7359_Ženklinimo procedūros aprašas M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
35 34-658 Dėl pritarimo projektui "Laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Lazdijų rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse" ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-658) 7360_stadionas 1 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 34-662 Dėl pritarimo projektui "Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas" ir jo dalinio finansavimo 7394_Sprendimas del pritarimo KPP keliu projektas 7395_kvietimas teikti pasiulymus V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 34-652 Dėl mokesčio už dienos socialinę globą sumažinimo 7372_Mokescio sumazinimas L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 34-666 Dėl priešgaisrinio dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio įrengimo 7408_Del pritarimo irengti H20 telkini spr J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 34-665 Dėl sutarties pasirašymo 7398_Sprendimo proj._Paulenka_Meciunai V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška