Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 18
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 18 posėdis
Posėdžio data 2016-07-29 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 29 d. posėdžio darbotvarkės pakeitimo A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Lazdijų mokyklos - darželio "Kregždutė" ikimokyklinio ugdymo programos 7300_kregždutė IU.2016 7301_ikimokyklinio ugdymo programa 2016 R. Kazlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programos (Nr. 34-607) R. Kazlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 34-608) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 34-604) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl buto nr. 3, esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Kapčiamiesčio mstl. Mechanizatorių g. 26-3, ir dalies žemės sklypo pradinės pardavimo kainos (Nr. 34-601) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl buto nuomos (Nr. 34-606) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto investavimo ir perdavimo UAB "Lazdijų vanduo" (Nr. 34-621) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl remonto (Nr. 34-603) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl bešeimininkio turto priėmimo (Nr. 34-614) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančių apleistų, neprižiūrimų ir nenaudojamų patalpų ir statinių vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 34-618) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-576 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 34-613) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. 34-605) 7284_Audito isvada 2015 7285_Biudzeto vykdymo Ataskaita už  2015 m 7286_Biudzetovykdymas20151231 7288_KFAR2015 7289_konsoliduotu atask patvirtinimo 7290_mero fondo ataskaita 2015 m V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl lėšų skyrimo (Nr. 34-615) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūros 7293_Dėl administracijos struktūros patvirtinimo K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus 7294_del pareigybiu skaiciaus patvirtinimo K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo projektui „Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas“ ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-617) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl pritarimo projektui „Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms“ ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-616) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo (Nr. 34-611) 7296_Nenaudojamu apleistu zemes sklypu sarasas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimo (Nr. 34-609) 7297_Planas 1 7298_Planas 2 7299_Planas 3 L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-619) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJAI (Nr. 34-620) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-535 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-622) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA VŠĮ KAPČIAMIESČIO GLOBOS NAMUOSE" (Nr. 34-623) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-624) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 34-626) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL BUTO PIRKIMO (Nr. 34-627) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 7305_34-625 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška