Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 17
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 17 posėdis
Posėdžio data 2016-07-01 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 8 - osios tarybos 17 posėdžio darbotvarkės pakeitimo 7277_Sprendimas dėl pakeitimo A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-61 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 34-574) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-343 "Dėl 2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 7234_2016 m. biudzeto pakeitimas 07-01 sprendimo proj 7235_Biudzeto pr. 2016-07-01 V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl lėšų skyrimo 7245_Del lesu skyrimo 16-07 V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo projektui "Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse" ir jo dalinio finansavimo 7274_TURIZMO TRASŲ IR MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo projektui "Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra" ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-587) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl pritarimo projektui "Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas" ir jo dalinio finansavimo 7259_Taryb spr pr.Viaduk sestokai V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo projektui "54+Lazdijų rajono savivaldybėje" 7254_Sprendimas del priemones 54_ V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl netinkamų finansuoti išlaidų padengimo 7260_Sprendimas del netinkamu islaidu_trys proejktai V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 5TS-1419 "Dėl viešosios įstaigos "Lazdijų sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. 34-573) R. Kazlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Lazdijų r. Seirijų lopšelio - darželio "Žibutė" reorganizavimo, prijungiant jį prie Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos (Nr. 34-567) R. Kazlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Lazdijų rajono sprendimo Nr. 5TS-422 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pavadinimų ir nuostatų pakeitimo" pakeitimo (Nr. 34-568) R. Kazlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. 34-586) R. Kazlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl 2016 m. Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų siektinų veiklos užduočių nustatymo 7256_Užduotys 2016 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl sutarties pasirašymo (Nr. 34-572) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 7196_Atliekų tvarkymo taisyklių 49, 94 ir 95 punktų pakeitimas V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl žemės sklypo perdavimo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui valdyti patikėjimo teise (Nr. 34-565) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų (Nr. 34-569) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl žemės sklypo perdavimo UAB "Lazdijų vanduo" valdyti patikėjimo teise (Nr. 34-570) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 34-571) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-77 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo" pripažinimo netekusiu galios 7195_Del Tar.spr.Nr.5TS-77 prip.net.gal J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį Lazdijų rajono Šeštokų mokyklai 7206_sprendimas del autobuso perd. (Sestokai) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1351 "Dėl viešame aukcione parduodamo Lazdijų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 7209_sprendimas del (5TS-1351 pakeit. Slavantu k.) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl bešeimininkio turto priėmimo (Nr. 34-579) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl statinių įtraukimo į apskaitą 7216_sprendimas del itraukimo i aps. (Kauno) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ir kiemo statinių, esančių Lazdijų rajono savivaldybės Noragėlių sen., Raičių k. 5, pradinės pardavimo kainos 7204_sprendimas del kainos Raiciu k J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl bešeimininkio turto (Nr. 34-575) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 "Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų" pakeitimo 7217_sprendimas del sklypu 7218_1 7220_2 7221_3 7222_4 7223_5 7224_6 7225_7 7226_8 7227_9 7229_10 7230_11 7231_12 7232_13 L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
29 Dėl pastato nuomos (Nr. 34-577) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį Lazdijų r. Krosnos mokyklai (Nr. 34-576) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl turto perdavimo Lazdijų mokyklai - darželiui "Vyturėlis" 7211_sprendimas del turto perdav. vytureliui J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl turto priėmimo 7265_sprendimas del beseim. sandelio (Varnenu k.)

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl nuomos sutarties pratęsimo 7268_sprendimas del nuomos sut. prat. (Gėlyno g. 3) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl dalies patalpos nuomos 7269_sprendimas del nuomos (patalpos) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl gyvenamųjų namų su žemės sklypais pirkimo 7272_Del gyvenamuju patalpu pirkimo J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška