Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 12 posėdis
Posėdžio data 2016-03-10 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-390) 6953_2015 m. veikl.atask 6954_Auditor.isv.ir audito atask 6955_2015 m. met.fin.atask.rink J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-379) 6924_2015 m. veiklos ataskaita K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-378) 6923_Administracines komisijos ataskaita 2015 m G. Salatka
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2015 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS 6966_34-398 6967_Komisijos 2015 m. ataskaita 6968_Priem.plano 2015 m. ataskaita A. Žymančius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 6972_34-401 6973_SPK ataskaita 2015 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-387) 6951_Kontroles komiteto 2015 m. veiklos ataskaita S. Petrauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS (Nr. 34-388) S. Petrauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 6969_34-399 A. Žymančius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-342 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 6989_34-404 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-151 „DĖL 2014–2020 M. ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS“ PAKEITIMO 6987_34-406 6988_Programos projektas G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1532 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 6974_34-402 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-89 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-367) D. Gorochovenkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 6976_34-403 V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAIDOJIMO PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO IŠ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6970_34-400 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-43 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 6990_34-405 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-694 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VIDINEI STRUKTŪRAI“ PAKEITIMO 6981_34-407 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-78 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 6965_34-397 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-381) 6926_1 priedas 6927_2 priedas 6928_3 priedas 6929_4 priedas 6930_5 priedas 6931_6 priedas 6932_7 priedas 6933_8 priedas 6934_9 priedas 6935_10 priedas 6936_11 priedas 6937_12 priedas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PATALPOS PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI (Nr. 34-385) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-380) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-383) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VŠĮ „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ (Nr. 34-386) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-255 „DĖL LAZDIJŲ HIPODROMO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-384) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-631 „DĖL 2,1134 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8902), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 15, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-395) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-632 „DĖL 4,6697 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-1447), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 17, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-393) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-633 „DĖL 3,1235 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-5990), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 18, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-392) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-634 „DĖL 6,5162 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-1472), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 19, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-391) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-635 „DĖL 2,4141 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-6088), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 20, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-394) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-636 „DĖL 1,5737 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8646), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 22, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-389) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-43 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-382) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS, KAIP DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ SAVININKĖS, LĖŠŲ, SKIRIAMŲ DAUGIABUČIAMS NAMAMS (STATINIAMS) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6982_34-408 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 6961_34-396 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška