Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 8 posėdis
Posėdžio data 2011-12-22 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-260) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL 2011 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-251) 3479_Kopija 2011  BIUDZETAS pakeit  12-22 V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO PATVIRTINIMO (Nr. 34-237) S. Petrauskas
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-244) K. Jasiulevičius
Priimtas
5 DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS NUSTATYMO (Nr. 34-249) V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDENTŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-229) J. Gudžiauskas
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1434 PAKEITIMO (Nr. 34-236) A. Drūtys
Priimtas
8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-245) S. Sinkevičienė
Priimtas
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LIETUVOS-LENKIJOS BENDRADARBIAVIMAS SIEKIANT GERINTI GYVENAMĄJĄ APLINKĄ" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-248) S. Sinkevičienė
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2010 M. ATASKAITOS (Nr. 34-247) 3467_Stebesenos ATASKAITA  2010 m L. Džiaukštienė
Priimtas
11 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-241) M. Sabaliauskas
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAPILDYMO (Nr. 34-246) M. Sabaliauskas
Priimtas
13 DĖL KELIŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ (Nr. 34-239) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-240) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL PRIORITETINIŲ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS KRYPČIŲ 2012 METAIS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO (Nr. 34-238) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-719 PAKEITIMO (Nr. 34-243) J. Galvanauskienė
Priimtas
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO, SKYRIMO IR PAKEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-242) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
18 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGPJŪČIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-877 „DĖL STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-250) V. Margelis
Priimtas
19 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS LĖŠŲ NAUDOJIMO (Nr. 34-252) V. Radzevičienė
Priimtas
20 DĖL MOKESČIO UŽ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS SUMAŽINIMO (Nr. 34-254) L. Margelienė
Priimtas
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ SĄRAŠO PATIKSLINIMO (Nr. 34-253) V. Margelis
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-105 PAKEITIMO (Nr. 34-256) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO KUČIŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-257) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL NEŠIOJAMOJO KOMPIUTERIO PERDAVIMO (Nr. 34-258) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ (Nr. 34-259) L. Margelienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška