Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 7 posėdis
Posėdžio data 2011-12-02 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-235) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL 2011 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-199) 3386_Kopija 2011  BIUDZETAS pakeit  11 men (Įrašyta automatiškai) V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS LĖŠŲ NAUDOJIMO (Nr. 34-198) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ONOS VARNELYTĖS ŠEIMAI (Nr. 34-224) L. Margelienė
Priimtas
5 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO VERSTAMINUOSE STEIGIMAS" (Nr. 34-214) S. Sinkevičienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-139 PAKEITIMO (Nr. 34-202) S. Sinkevičienė
Priimtas
7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI (Nr. 34-200) A. Bacevičius
Priimtas
8 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-201) M. Sabaliauskas
Priimtas
9 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-217) M. Sabaliauskas
Priimtas
10 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-197) 3361_priedai M. Sabaliauskas
Priimtas
11 DĖL FINANSAVIMO SUTARTIES PRIEDO PATIKSLINIMO (Nr. 34-220) V. Margelis
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-203) V. Margelis
Priimtas
13 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEISIEJŲ VAIKŲ LOPŠELIUI - DARŽELIUI "ĄŽUOLIUKAS" (Nr. 34-213) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-212) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL TURTO PERDAVIMO GIMNAZIJOMS (Nr. 34-205) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL TURTO PERDAVIMO MOKYKLOMS (Nr. 34-204) J. Galvanauskienė
Priimtas
17 DĖL TURTO PERDAVIMO GIMNAZIJOMS (Nr. 34-206) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL PASTATO – GALERIJOS NR. 1 DALIES NUGRIOVIMO (Nr. 34-216) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL DEMONTUOTŲ ŠALIGATVIO PLYTELIŲ IR ŠALIGATVIŲ BORTELIŲ (Nr. 34-208) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-211) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-210) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL PATALPŲ PANAUDOS KAPČIAMIESČIO SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-218) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KUČIŪNŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI (Nr. 34-207) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO (Nr. 34-209) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO (Nr. 34-219) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO AR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO AKTO FORMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-215) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
27 DĖL BUVEINĖS REGISTRAVIMO (Nr. 34-221) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL 2011 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAJAMŲ - IŠLAIDŲ SĄMATOS PATIKSLINIMO (Nr. 34-222) A. Drūtys
Priimtas
29 DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS ŽEMĖS PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE, PERDAVIMO NEATLYGINTINAI JA NAUDOTIS (PANAUDAI), NUOMOS IR PERLEIDIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-223) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS (Nr. 34-225) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 3 D. SPRENDIMO NR. 5TS-581 PAKEITIMO (Nr. 34-226) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL PAPILDOMO DALINIO FINANSAVIMO IR PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-228) S. Sinkevičienė
Priimtas
33 DĖL LEIDIMO ARŪNUI MARKŪNUI DIRBTI KITĄ DARBĄ (Nr. 34-230) K. Jasiulevičius
Priimtas
34 DĖL PROJEKTO "KŪRYBINGUMO PLĖTRA LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE ĮDIEGIANT IR PRITAIKANT KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ MODELĮ" ĮGYVENDINIMO (Nr. 34-231) K. Jasiulevičius
Priimtas
35 DĖL VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO (Nr. 34-232) L. Pabarčienė
Priimtas
36 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO (Nr. 34-233) J. Galvanauskienė
Priimtas
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS (Nr. 34-234) D. Gorochovenkienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška