Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 6 posėdis
Posėdžio data 2011-10-26 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 26 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 3360_34-196 A. Margelis
Priimtas
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-182) K. Jasiulevičius
Priimtas
3 DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS (Nr. 34-174) K. Jasiulevičius
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2010 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-177) K. Jasiulevičius
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO (Nr. 34-180) G. Varanauskienė
Priimtas
6 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO, UGDYMO PROGRAMŲ IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ (Nr. 34-189) J. Gudžiauskas
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPŽINYBINIO-TARPSEKTORINIO BENDRADARBIAVIMO 2011-2016 M. STRATEGIJOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-173) D. Gorochovenkienė
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-102 PAKEITIMO IR ĮPAREIGOJIMO PASIRAŠYTI PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ (Nr. 34-179) L. Džiaukštienė
Priimtas
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1437 PAKEITIMO (Nr. 34-176) L. Džiaukštienė
Priimtas
10 DĖL PAPILDOMO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-168) V. Pilvinis
Priimtas
11 DĖL PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-178) V. Pilvinis
Priimtas
12 DĖL LEIDIMO PRIE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRISIDĖTI ĮNAŠU NATŪRA (Nr. 34-183) V. Pilvinis
Priimtas
13 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PARAMOS SUTARTĮ (Nr. 34-175) V. Pilvinis
Priimtas
14 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS (Nr. 34-184) V. Pilvinis
Priimtas
15 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO (Nr. 34-185) M. Sabaliauskas
Priimtas
16 DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO BEI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-181) V. Margelis
Priimtas
17 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO (Nr. 34-169) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-145 PAKEITIMO (Nr. 34-170) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-171) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL DEMONTUOTŲ ŠALIGATVIO PLYTELIŲ IR ŠALIGATVIŲ BORTELIŲ PERDAVIMO (Nr. 34-172) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
21 DĖL NEPRITARIMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMUI (Nr. 34-188) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1425 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-186) V. Radzevičienė
Priimtas
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-74 PAKEITIMO (Nr. 34-190) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MIESTO BEI SU JUO BESIRIBOJANČIŲ KAIMŲ TERITORIJŲ RIBŲ TIKSLINIMO IR KEITIMO PLANUI (Nr. 34-192) 3353_Lazdijai_gyv_SPRENDINIAI_10000 3354_Lazdiju_gyv_SPRENDINIAI_50000 M. Sabaliauskas
Priimtas
25 DĖL PRITARIMO VEISIEJŲ MIESTO BEI SU JUO BESIRIBOJANČIŲ KAIMŲ TERITORIJŲ RIBŲ TIKSLINIMO IR KEITIMO PLANUI (Nr. 34-193) 3355_Veisieju_gyv_SPRENDINIAI_10000 3356_Veisieju_gyv_SPRENDINIAI_50000 M. Sabaliauskas
Priimtas
26 DĖL BUTO IR JAM PRIKLAUSANČIŲ BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ DAUGIABUČIAME NAME REKONSTRUKCIJOS (Nr. 34-191) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL MAKSIMALAUS ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS STASEI SAVUKYNIENEI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO (Nr. 34-194) L. Margelienė
Priimtas
28 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS LĖŠŲ NAUDOJIMO (Nr. 34-195) V. Radzevičienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška