Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 5 posėdis
Posėdžio data 2011-09-30 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-167) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL 2011 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-153) V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL 2010 METŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO BEI PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITŲ (Nr. 34-154) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-701 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-156) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (Nr. 34-155) V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1425 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PAKEITIMO (Nr. 34-159) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1106 PAKEITIMO (Nr. 34-158) V. Radzevičienė
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-947 PAKEITIMO (Nr. 34-163) V. Radzevičienė
Priimtas
9 DĖL PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO (Nr. 34-157) V. Radzevičienė
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-147) J. Gudžiauskas
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-194 PAKEITIMO (Nr. 34-166) V. Radzevičienė
Priimtas
12 DĖL SAVAITINIŲ PEDAGOGINIŲ VALANDŲ MAKSIMALAUS SKAIČIAUS 2011-2012 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE (Nr. 34-143) J. Gudžiauskas
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-18 PAKEITIMO (Nr. 34-142) J. Gudžiauskas
Priimtas
14 DĖL PRITARIMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMUI (Nr. 34-148) V. Pilvinis
Priimtas
15 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS LAZDIJŲ RAJONO NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PAPILDYMO 8¹ PUNKTU (Nr. 34-149) L. Margelienė
Priimtas
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-102 PAKEITIMO IR ĮPAREIGOJIMO PASIRAŠYTI PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ (Nr. 34-160) L. Džiaukštienė
Priimtas
17 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" STRUKTŪROS SUDERINIMO (Nr. 34-146) L. Džiaukštienė
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS (Nr. 34-145) L. Džiaukštienė
Priimtas
19 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-152) M. Sabaliauskas
Priimtas
20 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-133) L. Pabarčienė
Priimtas
21 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO (Nr. 34-135) L. Pabarčienė
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. 34-134) L. Pabarčienė
Priimtas
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. 5TS-981 PAKEITIMO (Nr. 34-137) L. Pabarčienė
Priimtas
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1316 PAKEITIMO (Nr. 34-161) L. Pabarčienė
Priimtas
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO (Nr. 34-162) L. Pabarčienė
Priimtas
26 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VŠĮ "LAZDIJŲ LIGONINĖ" (Nr. 34-138) L. Pabarčienė
Priimtas
27 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-139) L. Pabarčienė
Priimtas
28 DĖL ELEKTRINIO EKRANO PERDAVIMO (Nr. 34-140) L. Pabarčienė
Priimtas
29 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-144) L. Pabarčienė
Priimtas
30 DĖL MALKŲ PERDAVIMO (Nr. 34-141) L. Pabarčienė
Priimtas
Papildomi klausimai
31 DĖL BUTO SU ŪKINIO PASTATO DALIMI PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-136) L. Pabarčienė
Priimtas
32 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-150) A. Bacevičius
Priimtas
33 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1330 PAKEITIMO (Nr. 34-151) V. Pilvinis
Priimtas
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1281 PAKEITIMO (Nr. 34-164) L. Pabarčienė
Priimtas
35 DĖL PATALPOS PANAUDOS PARTIJAI TVARKA IR TEISINGUMAS (Nr. 34-165) L. Pabarčienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška