Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 35
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 35 posėdis
Posėdžio data 2014-04-30 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1194) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1146) L. Margelienė
Priimtas
3 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR AUDITORIAUS IŠVADAI BEI 2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1179) 5486_VsI Lazdiju KC 2013 m. veiklos ataskaita 5487_Audito isvada 5488_VsI Lazdiju KC 2013 m. met.finans.atskaitom J. Galvanauskienė
Priimtas
4 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR AUDITORIAUS IŠVADAI BEI 2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1178) 5481_VsI Lazdiju TIC 2013 m. veiklos ataskaita (pakoreg) 5482_Audito isvada ir laiskas vadovybei 5483_VsI Lazdiju TIC 2013 m. met.finans.atask.rinkinys J. Galvanauskienė
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1161) 5476_Direktoriaus 2013 m. ataskaita 5444_INFORMACIJA apie 2013 m. priimtu sprendimu vykdymo kontrole G. Salatka
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1154) 5425_Ataskaita A. Markūnas
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1147) 5426_Ataskaita J. Matulevičius
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1155) 5475_MERO ATASKAITA_2014 A. Margelis
Priimtas
9 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-1182) V. Radzevičienė
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS (Nr. 34-1148) 5428_Kontroles komiteto 2014 m. veiklos programa J. Matulevičius
Priimtas
11 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO GINTAUTUI SALATKAI (Nr. 34-1153) K. Jasiulevičius
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ SPORTO CENTRO PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ (Nr. 34-1176) J. Galvanauskienė
Priimtas
13 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1175) J. Gudžiauskas
Priimtas
14 DĖL LAZDIJŲ SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS ANATOLIJAUS MIKUTOVSKIO ATLEIDIMO (Nr. 34-1152) K. Jasiulevičius
Priimtas
15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" VYRIAUSIOJO GYDYTOJO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 34-1170) L. Džiaukštienė
Priimtas
16 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1156) L. Džiaukštienė
Priimtas
17 DĖL PRITARIMO STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1160) V. Margelis
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-176 "DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO BEI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1159) V. Margelis
Priimtas
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1165) 5433_priedas M. Sabaliauskas
Priimtas
20 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. ŽVEJŲ G. 3, (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,0538 HA) DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1169) 5434_Zveju g. 3, Veisiejai 4 dalis aiskinamasis r 5435_Zveju g. 3, Veisiejai 5 dalis pagrindinis br 5436_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
21 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,48 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. JANASLAVO K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1166) 5437_Aiskinamasis rastas 5438_Pagrindinis brezinys 5439_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
22 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,13 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. TURGAUS G. 4, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1167) 5440_2013 32 MDP 07 01 (Aisk_r.)07.17 5441_2013 32 MDP 07 02 Pagr.brez 5442_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
23 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,2417 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. SODŲ G. 36, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1171) 5443_Aiskinamasis rastas 5444_Pagrindinis brezinys 5445_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
24 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,2424 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. KAUNO G. 95, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1172) 5449_Aiskinamasis rastas 5450_Pagrindinis brezinys 5451_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
25 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (APYTIKSLIS PLOTAS - 2,669 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. KUČIŪNŲ SEN. ARADNINKŲ K. 7, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1173) 5455_Aiskinamasis rastas 5456_Pagrindinis brezinys 5457_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
26 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., VEISIEJŲ SEN., ŠUTRONIŲ K., (KADASTRINIS NR. 5958/0006:25, PLOTAS 1,3513 HA) DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1163) 5458_Aiskinamasis rastas 5459_Pagrindinis brezinys 5460_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
27 DĖL TERITORIJOS (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,60 HA), ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. DZŪKŲ G. GALE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1162) 5461_Dzugu g. galas, Veisiejai Pasirašytas aiškinamasis raštas 5462_Dzugu g. galas, Veisiejai Pasirašytas Pagrindinis brėžinys 5463_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
28 DĖL TERITORIJOS (APYTIKSLIS PLOTAS - 0,60 HA), ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. EŽERO G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1168) 5464_Aiskinamasis rastas 5465_Pagrindinis brezinys 5466_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-668 "DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1157) M. Sabaliauskas
Priimtas
30 DĖL TURTO PANAUDOS (Nr. 34-1158) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-482 PAKEITIMO (Nr. 34-1181) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO (Nr. 34-1164) J. Galvanauskienė
Priimtas
33 DĖL TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-1177) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
34 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. GUSTAIČIO G., (APYTIKSLIS PLOTAS - 1,7262 HA) DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1174) 5472_Aiskinamasis rastas 5473_Pagrindinis brezinys 5474_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
35 DĖL BUVEINĖS REGISTRAVIMO (Nr. 34-1180) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-715 PAKEITIMO (Nr. 34-1184) J. Galvanauskienė
Priimtas
37 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "NAUJIEMS DARBAMS - GERA PRADŽIA" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1183) V. Pilvinis
Priimtas
38 DĖL PRITARIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1185) V. Margelis
Priimtas
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1186) 5443_Objektu sarasas_2014 V. Margelis
Priimtas
40 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "VEISIEJŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETO MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1187) V. Pilvinis
Priimtas
41 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ RAJONO VERSTAMINŲ KAIMO BENDRUOMENĖS VERSLUMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1188) V. Pilvinis
Priimtas
42 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ RAJONO KUČIŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETO MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1189) V.Pilvinis
Priimtas
43 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SKAMBĖK, DAINA!" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1191) V. Pilvinis
Priimtas
44 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "NAUJOSIOS KIRSNOS JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1190) V. Pilvinis
Priimtas
45 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "JANĖNŲ BENDRUOMENĖS KOMITETO MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1192) V. Pilvinis
Priimtas
46 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "BIRUTĖS KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1193) V. Pilvinis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška