Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 32
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 32 posėdis
Posėdžio data 2014-02-28 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1064) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1059) 5270_SVP-APRAŠOMOJI DALIS G. Giedraitis
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1057) G. Giedraitis
Priimtas
4 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1049) 5232_2014 biudzeto projektas V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2013 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (Nr. 34-1042) 5234_Finansų kontrolės būklės ataskaita 2013 m. 5235_Finansų kontrolės būklės išvada 2013 m. V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-621 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1045) K. Jasiulevičius
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-766 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR ETATINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1043) J. Gudžiauskas
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 16 D. SPRENDIMO NR. 5TS-257 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1051) J. Gudžiauskas
Priimtas
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ LIGONINĖS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGŲ GERINIMAS" (Nr. 34-1054) V. Pilvinis
Priimtas
10 DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. 34-1041) J. Galvanauskienė
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-638 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO IR VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1039) J. Galvanauskienė
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1048) J. Galvanauskienė
Priimtas
13 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO STEIGIMO (Nr. 34-1036) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO (Nr. 34-1035) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1053) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATO PAGRINDINĘ TIKSLINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR JO PAVADINIMĄ (Nr. 34-1037) J. Galvanauskienė
Priimtas
17 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-1040) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL STATINIŲ NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-1044) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-1038) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL LEIDIMO PADALINTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ Į ATSKIRUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS (Nr. 34-1047) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS (Nr. 34-1052) V. Radzevičienė
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-225 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS" PAKEITIMO (Nr. 34-1046) D. Gorochovenkienė
Priimtas
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1050) 5267_JRT 2013 m. veiklos ataskaita D. Gorochovenkienė
Priimtas
Papildomi klausimai
24 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO (Nr. 34-1055) M. Sabaliauskas
Priimtas
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-1056) 5269_ataskaita 2013 M. Sabaliauskas
Priimtas
26 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽIBUTĖ" DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1058) J. Gudžiauskas
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO (Nr. 34-1060) 5272_pareigybe L. Džiaukštienė
Priimtas
28 DĖL BUTŲ SU ŪKINIAIS PASTATAIS PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-1061) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PAJAMŲ-IŠLAIDŲ 2014 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1062) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "RIZIKOS GRUPĖS VAIKŲ IR JAUNIMO GEROVĖS DIDINIMAS LAZDIJŲ R. SAVIVALDYBĖJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1063) V. Pilvinis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška