Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 27
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 27 posėdis
Posėdžio data 2013-10-31 11:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-920) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO DAINININKUI DANIELIUI SADAUSKUI (Nr. 34-896) D. Barauskienė
Priimtas
3 DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO RAŠYTOJUI ROMUI SADAUSKUI (Nr. 34-897) D. Barauskienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO (Nr. 34-908) K. Jasiulevičius
Priimtas
5 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-914) 5005_2013 biudzeto tikslinimas 10 V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS LĖŠŲ NAUDOJIMO (Nr. 34-899) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-766 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR ETATINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-906) V. Radzevičienė
Priimtas
8 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-567 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-909) V. Radzevičienė
Priimtas
9 DĖL LAZDIJŲ HIPODROMO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS (Nr. 34-895) J. Galvanauskienė
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO PLANO (Nr. 34-904) M. Sabaliauskas
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-675 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-887) M. Sabaliauskas
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAPILDYMO (Nr. 34-901) 4952_sprendimo priedas M. Sabaliauskas
Priimtas
13 DĖL PROJEKTO "ŠEŠTOKŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA" (Nr. 34-902) A. Pipiras
Priimtas
14 DĖL PROJEKTO "ŽAGARIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA" (Nr. 34-903) A. Pipiras
Priimtas
15 DĖL PROJEKTO "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEŠTOKŲ SENIŪNIJOS BIRUTOS TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIO REKONSTRUKCIJA" (Nr. 34-905) A. Pipiras
Priimtas
16 DĖL VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO (Nr. 34-907) L. Pabarčienė
Priimtas
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-862 PAKEITIMO (Nr. 34-886) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-889) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL BEŠEIMININKIO NEKILNOJAMOJO TURTO (Nr. 34-890) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRUI (Nr. 34-892) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-888) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-891) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-318 PAKEITIMO (Nr. 34-898) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. 480 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-900) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. 34-893) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. 34-894) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ PRIE 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES (Nr. 34-910) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" STRUKTŪROS SUDERINIMO (Nr. 34-911) L. Džiaukštienė
Priimtas
Papildomi klausimai
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-242 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-912) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL UAB "LAZDIJŲ VANDUO" BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ, SUSIJUSIŲ SU PROJEKTO ĮGYVENDINIMU (Nr. 34-913) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL BENDRABUČIO BUTŲ (KAMBARIŲ) PIRKIMO (Nr. 34-916) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5955/0002:172, APYTIKSLIS PLOTAS - 0,0301 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. M. BIŽYTĖS G. 2A, NUSTATANT TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMUS, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-917) 5027_Aiškinamasis raštas 5028_Pagrindinis brėžinys 5029_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
33 DĖL OBJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDOMO SUSITARIMO PRIE FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-918) 5032_Papildomas susitarimas 5033_Objektu sarasas_2013 (patikslintas Nr.1) V. Margelis
Priimtas
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR MIESTŲ GATVIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-919) V. Margelis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška