Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 21
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 21 posėdis
Posėdžio data 2013-03-29 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-716) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-688) K. Jasiulevičius
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-710) S. Petrauskas
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-685) K. Jasiulevičius
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-687) 4481_JRT 2012 m. veiklos ataskaita J. Pileckas
Priimtas
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-675) J. Gudžiauskas
Priimtas
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-676) J. Gudžiauskas
Priimtas
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽIBUTĖ" DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-679) J. Gudžiauskas
Priimtas
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "VYTURĖLIS" DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-680) J. Gudžiauskas
Priimtas
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-681) J. Gudžiauskas
Priimtas
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-684) J. Gudžiauskas
Priimtas
12 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-702) J. Gudžiauskas
Priimtas
13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-678) J. Gudžiauskas
Priimtas
14 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5920/0005:635 ), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. BUKTOS K., PAKEIČIANT PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IŠ ŽEMĖS ŪKIO Į KITĄ, NUSTATANT NAUDOJIMO BŪDĄ - GYVENAMOSIOS TERITORIJOS IR ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ TERITORIJOS, POBŪDĮ - VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS IR REKREACINĖS PASKIRTIES ŽELDYNŲ, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-691) 4442_Aiškinamasis raštas 4443_Pagrindinis brėžinys 4445_Patikrinimo aktas Nr. TP1-502-(14.4) M. Sabaliauskas
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-577 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. 34-674) 4447_Aiškinamasis raštas 4448_Pagrindinis brėžinys 4449_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
16 DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-708) M. Sabaliauskas
Priimtas
17 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-693) V. Radzevičienė
Priimtas
18 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "KELIO NR. 3-41 ŠEŠTOKŲ SENIŪNIJOJE REKONSTRUKCIJA" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-700) V. Pilvinis
Priimtas
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2013 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-682) A. Pipiras
Priimtas
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-711) A. Pipiras
Priimtas
21 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-694) A. Pipiras
Priimtas
22 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-696) V. Margelis
Priimtas
23 DĖL PRITARIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-699) V. Margelis
Priimtas
24 DĖL KIEMO STATINIŲ – TVOROS IR PAVĖSINIŲ NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-690) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO (Nr. 34-695) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL MALKŲ PERDAVIMO (Nr. 34-698) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-683) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-689) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2013 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-692) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-530 1.3 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. 34-677) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO NUSTATYMO (Nr. 34-707) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO (Nr. 34-697) J. Galvanauskienė
Priimtas
33 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS (Nr. 34-701) V. Radzevičienė
Priimtas
Papildomi klausimai
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO Nr. 5TS-630 PAKEITIMO (Nr. 34-703) J. Galvanauskienė
Priimtas
35 DĖL 2013 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-704) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO (Nr. 34-705) M. Sabaliauskas
Priimtas
37 DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO (Nr. 34-706) J. Galvanauskienė
Priimtas
38 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-709) J. Gudžiauskas
Priimtas
39 DĖL KINO SALĖS PARDAVIMO (Nr. 34-712) J. Galvanauskienė
Priimtas
40 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS 4482_Trumpalaikė paskolos apyv.l V. Radzevičienė
Priimtas
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-613 10 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. 34-714) J. Galvanauskienė
Priimtas
42 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VIDINEI STRUKTŪRAI (Nr. 34-715) J. Galvanauskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška