Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-05-24
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 2 posėdis
Posėdžio data 2011-05-24 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-57) A. Margelis
Nepriimtas
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (Nr. 34-35) K. Jasiulevičius
Priimtas
3 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ (Nr. 34-52) K. Jasiulevičius
Priimtas
4 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 34-47) K. Jasiulevičius
Priimtas
5 DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ (Nr. 34-17) K. Jasiulevičius
Priimtas
6 DĖL ATSTOVŲ Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ (Nr. 34-26) K. Jasiulevičius
Priimtas
7 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO GINTAUTUI SALATKAI (Nr. 34-16) K. Jasiulevičius
Priimtas
8 DĖL 2011 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-40) V. Radzevičienė
Priimtas
9 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS (Nr. 34-39) V. Radzevičienė
Priimtas
10 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-106 „DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO“ PAKEITIMO (Nr. 34-9) V. Radzevičienė
Priimtas
11 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2012 METAMS (Nr. 34-10) V. Radzevičienė
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1033 PAKEITIMO (Nr. 34-11) V. Radzevičienė
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2011-2012 MOKSLO METAMS (Nr. 34-33) J. Gudžiauskas
Priimtas
14 DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO VASAROS METU (Nr. 34-28) J. Gudžiauskas
Priimtas
15 DĖL PRITARIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2010 M. VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 34-27) J. Gudžiauskas
Priimtas
16 DĖL ATSTOVO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 34-37) L. Džiaukštienė
Priimtas
17 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2010 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-8) L. Džiaukštienė
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1397 PAKEITIMO (Nr. 34-32) L. Margelienė
Priimtas
19 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI" LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-18) V. Pilvinis
Priimtas
20 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-49) V. Pilvinis
Priimtas
21 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-50) V. Pilvinis
Priimtas
22 DĖL OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-55) V. Margelis
Priimtas
23 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-29) V. Margelis
Priimtas
24 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKESČIO (Nr. 34-46) V. Margelis
Priimtas
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO TURIZMO, NAKVYNĖS IR PUSRYČIŲ BEI TURISTINĖS STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (Nr. 34-22) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-19) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2011 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-20) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1317 PAKEITIMO (Nr. 34-6) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL KNYGŲ PERĖMIMO (Nr. 34-7) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-12) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO, NEMATERIALIOJO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRUI (Nr. 34-13) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL STATINIŲ NURAŠYMO (Nr. 34-23) J. Galvanauskienė
Priimtas
33 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO (Nr. 34-43) J. Galvanauskienė
Priimtas
34 DĖL PASTATO - GARAŽO NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-21) J. Galvanauskienė
Priimtas
35 DĖL KELIŲ IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ (Nr. 34-31) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL PRITARIMO UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 2010 M. METINIAMS PRANEŠIMAMS (Nr. 34-14) J. Galvanauskienė
Priimtas
37 DĖL PRITARIMO VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2010 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR AUDITO IŠVADOMS BEI AUDITO ATASKAITOMS (Nr. 34-48) J. Galvanauskienė
Priimtas
38 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO (Nr. 34-53) J. Galvanauskienė
Priimtas
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1215 „DĖL LAZDIJŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-24) J. Galvanauskienė
Priimtas
40 DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-38) J. Galvanauskienė
Priimtas
41 DĖL VISUOTINIO VŠĮ NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-44) J. Galvanauskienė
Priimtas
42 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ (Nr. 34-41) P. Selilionis
Priimtas
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO GYVŪNŲ GLOBOS, LAIKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 28 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. 34-42) P. Selilionis
Priimtas
44 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-25) P. Selilionis
Priimtas
45 INFORMACIJA APIE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATUS P. Selilionis
Priimtas
Papildomi klausimai
46 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 34-45) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-51) L. Džiaukštienė
Priimtas
48 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-54) P. Selilionis
Priimtas
49 DĖL REKONSTRUKCIJOS (Nr. 34-56) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška