Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 17
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 17 posėdis
Posėdžio data 2012-12-14 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 14 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-585) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL PRITARIMO PARAIŠKAI (Nr. 34-559) J. Gudžiauskas
Priimtas
3 DĖL 2013–2015 METŲ KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS NUO GIMIMO IKI PRIVALOMOJO MOKYMO PRADŽIOS, TEIKIMO IR KOORDINAVIMO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-566) J. Gudžiauskas
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ LAIKINO UGDYMO PROCESO SUSTABDYMO (Nr. 34-562) J. Gudžiauskas
Priimtas
5 DĖL 2012 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-584) 4215_2012 BIUDZETO patiksl. 12.14 V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO (Nr. 34-560) G. Varanauskienė
Priimtas
7 DĖL MOKYMO PASLAUGŲ SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-558) V. Pilvinis
Priimtas
8 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IRMOS BARTNYKIENĖS ŠEIMAI (Nr. 34-570) L. Margelienė
Priimtas
9 DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ (Nr. 34-568) L. Margelienė
Priimtas
10 DĖL LEIDIMO ANGELEI MIZERIENEI DIRBTI PROJEKTO VADOVE (Nr. 34-554) K. Jasiulevičius
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 16 D. SPRENDIMO NR. 5TS-271 PAKEITIMO (Nr. 34-555) K. Jasiulevičius
Priimtas
12 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO ARTŪRUI MARGELIUI (Nr. 34-556) K. Jasiulevičius
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-557) K. Jasiulevičius
Priimtas
14 DĖL LEIDIMO ARŪNUI MARKŪNUI DIRBTI KITĄ DARBĄ (Nr. 34-561) K. Jasiulevičius
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ DIREKTORĖS ONOS LUKOŠEVIČIENĖS ATLEIDIMO (Nr. 34-574) K. Jasiulevičius
Priimtas
16 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5933/006:120), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ SEN. VYTAUTŲ K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-564) M. Sabaliauskas
Priimtas
17 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-571) M. Sabaliauskas
Priimtas
18 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ (Nr. 34-565) V. Margelis
Priimtas
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS - 327 PAKEITIMO (Nr. 34-573) A. Pipiras
Priimtas
20 DĖL BUTO PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-563) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL PATALPŲ PRISKYRIMO PRIE TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (Nr. 34-572) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL PATALPOS PANAUDOS BŪDVIEČIO KAIMO BENDRUOMENEI (Nr. 34-577) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VŠĮ "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" (Nr. 34-576) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-567) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO (Nr. 34-575) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-926 PAKEITIMO (Nr. 34-578) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
27 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ LIGONINĖ" TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-579) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL PATIKSLINTO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" 2012 METŲ INVESTICINIO PLANO DERINIMO (Nr. 34-580) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKĄ (Nr. 34-581) V. Pilvinis
Priimtas
30 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5910/0001:432), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. KAPČIAMIESČIO SEN. PAVEISININKŲ K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-582) M. Sabaliauskas
Priimtas
31 DĖL PAPILDOMO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-583) V. Pilvinis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška