Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 14 posėdis
Posėdžio data 2012-07-12 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 12 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-471) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL 2012 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-458) V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-454) 3939_Ataskaita uz 2011metus V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI (Nr. 34-453) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1033 (Nr. 34-439) V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-230 PAKEITIMO (Nr. 34-434) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-9 PAKEITIMO (Nr. 34-436) K. Jasiulevičius
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-99 PAKEITIMO (Nr. 34-438) K. Jasiulevičius
Priimtas
9 DĖL LEIDIMO ARTŪRUI ČIURLIONIUI DIRBTI PROJEKTO VEIKLŲ KOORDINATORIUMI (Nr. 34-449) K. Jasiulevičius
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LAZDIJŲ DARŽELIO-MOKYKLOS „KREGŽDUTĖ“ DIREKTORĖS ALDONOS BIELIUKIENĖS ATLEIDIMO (Nr. 34-452) K. Jasiulevičius
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AŠTRIOSIOS KIRSNOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS (Nr. 34-444) J. Gudžiauskas
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAVADINIMŲ IR NUOSTATŲ PAKEITIMO (Nr. 34-446) 3944_Lazdijų M.G. gimnazijos nuostatai 3945_Veisiejų gimnazijos nuostatai 3946_Seiriju A.Z. gimnazijos nuostatai 3947_Sestoku m. nuostatai 3948_Sventezerio m. nuostatai 3949_A. Kirsnos m. nuostatai 3950_Budviecio m. nuostatai 3951_Kapciamiescio E. P. m. nuostatai 3954_Krosnos m. nuostatai 3955_Kučiūnų m. nuostatai 3956_Stebulių m. nuostatai 3957_m.d. Kregzdute nuostatai 3958_m.d. Vyturėlis nuostatai 3959_l.d. Žibutė nuostatai 3960_l.d. Ažuoliukas nuostatai 3961_Lazdiju meno mokyklos nuostatai J. Gudžiauskas
Priimtas
13 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-456) J. Gudžiauskas
Priimtas
14 DĖL MOKESČIO UŽ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS SUMAŽINIMO (Nr. 34-433) L. Margelienė
Priimtas
15 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-442) S. Sinkevičienė
Priimtas
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KROSNOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DALYVAVIMO KLIMATO KAITOS SPECIALIOJOJE PROGRAMOJE (Nr. 34-441) S. Sinkevičienė
Priimtas
17 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-435) S. Sinkevičienė
Priimtas
18 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LENKIJOS IR LIETUVOS MEDICINOS ĮSTAIGŲ BENDRADARBIAVIMAS PLANUOJANT IR VALDANT MEDICININĘ PAGALBĄ KRIZINIŲ SITUACIJŲ ATVEJU" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-443) S. Sinkevičienė
Priimtas
19 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-445) S. Sinkevičienė
Priimtas
20 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAISVĖS KOVŲ ĮAMŽINIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-450) S. Sinkevičienė
Priimtas
21 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-437) V. Margelis
Priimtas
22 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-429) 3969_1 priedas 3970_2 priedas 3971_3 priedas 3972_4 priedas M. Sabaliauskas
Priimtas
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-447) M. Sabaliauskas
Priimtas
24 DĖL 2012–2022 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMO PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-448) 3975_Taršos programos įgyvendinimo planas 3976_Lazdijų rajono taršos programa 2012-2022 m M. Sabaliauskas
Priimtas
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1397 PAKEITIMO (Nr. 34-432) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" (Nr. 34-427) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-214 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-430) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-150 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-431) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL PATALPOS PANAUDOS NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS LAZDIJŲ SKYRIUI (Nr. 34-451) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-428) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-339 PAKEITIMO (Nr. 34-440) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ARTŪRO MARGELIO KASMETINIŲ ATOSTOGŲ (Nr. 34-457) K. Jasiulevičius
Priimtas
Papildomi klausimai
33 DĖL BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO VYKDYTI PROJEKTO "CENTRALIZUOTAS SAVIVALDYBIŲ PASLAUGŲ PERKĖLIMAS Į ELEKTRONINĘ ERDVĘ" VEIKLAS PASIRAŠYMO (Nr. 34-459) Ž. Rutkauskas
Priimtas
34 DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-460) J. Gudžiauskas
Priimtas
35 DĖL AUTOMOBILIO (Nr. 34-461) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL PRITARIMO VEISIEJŲ MIESTO BEI SU JUO BESIRIBOJANČIŲ KAIMŲ TERITORIJŲ RIBŲ TIKSLINIMO IR KEITIMO PLANUI (Nr. 34-462) 3996_schema2 M. Sabaliauskas
Priimtas
37 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MIESTO BEI SU JUO BESIRIBOJANČIŲ KAIMŲ TERITORIJŲ RIBŲ TIKSLINIMO IR KEITIMO PLANUI (Nr. 34-463) 3995_schema M. Sabaliauskas
Priimtas
38 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO VALDUI PETRUI MIKELIONIUI (Nr. 34-464) K. Jasiulevičius
Priimtas
39 DĖL PRITARIMO TURTO NUOMOS SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 34-465) Ž. Rutkauskas
Priimtas
40 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO ETATŲ SKAIČIAUS (Nr. 34-466) V. Radzevičienė
Priimtas
41 DĖL PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO VERSTAMINŲ KAIMO BENDRUOMENEI (Nr. 34-467) J. Galvanauskienė
Priimtas
42 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-468) V. Margelis
Priimtas
43 DĖL PRITARIMO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS DUOMENŲ PERDAVIMO IR JOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-469) Ž. Rutkauskas
Priimtas
44 DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. 34-470) V. Radzevičienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška