Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 23
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 23 posėdis
Posėdžio data 2021-04-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS A. Reipas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 11980_34-762 11981_spk ataskaita_ 2020 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 11983_34-678 11984_2021 etikos komisijos ataskaita-.-- D. Ambrazevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 11985_34-687 11986_0317_001 (003)nkk J. Juodzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 11987_34-748 11989_Svietimo, kulturos, turizmo ir sporto komiteto 2020 m. ataskaita J. Juodzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BIUDŽETO, TURTO IR INVESTICIJŲ KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 11990_34-781 11991_Biudzeto, turto ir investiciju komiteto 2020 m. ataskaita J. Pankauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 11992_34-765 11995_Sveikatos apsaugos ir socialiniu reikalu komiteto 2020 m. Ataskaita(1) A. Klėjus
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ŪKIO KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 11996_34-775 11997_Teritoriju planavimo ir ukio komiteto 2020 m. ataskaita V. P. Mikelionis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ IR APLINKOS APSAUGOS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 11998_34-779 11999_Kaimo reikalu ir aplinkos apsaugos komiteto 2020 m. ataskaita (1 lapas) 12000_Kaimo reikalu ir aplinkos apsaugos komiteto 2020 m. ataskaita (2 lapas) V. Žička
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 12001_34-682 12002_SJRT veiklos ataskaita A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 12003_34-705 12004_Veiklos ataskaita 2020 m A. Labalaukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 12005_34-708 12013_„Kregzdutes“ 2020 m. ataskaita D. Burneikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITAI 12008_34-732 12009_lazdijų r. šventežerio_mokyklos ataskaita 2020 m E. Kamorūnenė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITAI 12010_34-693 12012_lazdijų r. šeštokų mokyklos 2020 metų veiklos ataskaita (1) A. Burbaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 12014_34-709 12015_seirijų gimnazijos 2020 metų veiklos plano ataskaita Z. Ščerbetkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITAI 12016_34-707 12017_vsgg metų veiklos ataskaita 2020 A. Mizerienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITAI 12018_34-730 12019_lmgg veiklos ataskaita 2020 J. Mozerienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITAI 12020_34-719 12021_lazdijų meno mokyklos 2020 veiklos ataskaita D. Tulabienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 12022_34-715 L. Klimaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 12026_34-728 12027_2020 m. lazdijų viešosios bibliotekos ataskaita R. Rudienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 12029_34-745 12030_lsc_veiklos-ataskaita_2020 12031_lsc_finansiniu_ataskaitu_rinkinys_uz_2020 E. Mačionienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 12032_34-733 12033_2020 m. VšĮ Lazdijų kultūros centro veiklos ataskaita 12034_2020 m. aiškinamasis raštas 12035_„2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys“ kopija A. Sujeta
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 12036_34-734 12037_2020 m. veiklos ataskaita 12038_všį lazdijų sporto centras 2020m finansinis rinkinys D. Liaukevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 12039_34-737 12040_veiklos ataskaita už 2020 m_lazdijų tic 12041_aiskinamasis rastas 2020_finansinė ataskaita_lazdijų tic (2020) 12042_finansinių ataskaitų rinkinys_lazdijų tic_2020 12044_vsafas_priedai_lazdijų tic 2020 M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VEIKLOS ATASKAITAI UŽ 2020 METUS 12045_34-774 12046_vsb 2020 m. veiklos ataskaita_tarybai S. Jasinskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO VŠĮ „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2020 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 12048_34-755 12050_2020 m. veiklos ataskaita-s0331 12051_audito ataskaita -s0331 12052_nepriklausomo auditoriaus išvada-s0331 12053_2020 m. finansinė atskaitomybė-s0331 D. Gibas
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO VŠĮ „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 12054_34-747 12055_veiklos ataskaita 2020 m 12056_aiškinamasis raštas 12057_„finansiniu ataskaitu formos_2020 12 31“ kopija A. Dainauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 12058_34-743 12059_metine veiklos ataskaita 2020 m_ 12060_2020 m. finansines atskaitomybes aiskinamasis rastas_ 12061_finansines bukles ataskaita su priedais_ R. Mikelionienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 12062_34-711 12063_židinio veiklos ataskaita už 2020 m_ papildyta E. Aleksonis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITAI 12064_34-750 12065_2020 m. spt ataskaita tikslinta M. Varnelis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 12066_34-736 12067_ataskaita už 2020 metus sav R. Muraška
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2021–2023 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 12068_34-706 12069_lsc_strategija_2021_2023 E. Mačionienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2021–2023 METŲ STRATEGINIAM PLANUI 12070_34-710 12071_lrsvb strateginis planas_v3 R. Rudienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2021–2023 METŲ STRATEGINIAM PLANUI 12072_34-713 12073_LKM strateginis_planas_v3 L. Klimaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ 2021–2023 METŲ STRATEGINIAM PLANUI 12074_34-714 12075_strateginis planas_v4 E. Aleksonis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021–2023 METŲ STRATEGINIAM PLANUI 12076_34-751 12077_vsb strateginis planas_v3(1) S. Jasinskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2021–2023 METŲ STRATEGINIAM PLANUI 12078_34-758 12079_strateginis planas 2021-2023 _v2 M. Varnelis
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SUMANAUS KAIMO LINK – KĖDAINIŲ, LAZDIJŲ IR RADVILIŠKIO KAIMO PLĖTROS VEIKĖJŲ PARTNERYSTĖ“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 12080_34-729 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS „BITĖ VILIMAITĖ – DRAMOS, NEBAIGTAS ROMANAS“ IR „BIBLIOTERAPIJA – GYDYMAS KNYGOMIS“ BEI JŲ DALINIO FINANSAVIMO 12082_34-756 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PRITARIMO ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS NUOSTATŲ KEITIMUI 12085_34-759 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-265 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PASTATŲ KOMPLEKSO, ESANČIO VYTAUTO G. 18, LAZDIJUOSE, REKONSTRAVIMAS, LAISVĖS KOVŲ MUZIEJAUS, FONDŲ SAUGYKLOS BEI EDUKACINĖS ERDVĖS JUOSE ĮRENGIMAS BEI ĮVEIKLINIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 12087_34-760 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 12093_34-767 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1400 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12095_34-766 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ĮSTEIGTI NAUJAS MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ PAREIGYBES LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE 2021 METAIS, PASKIRSTYMO KRITERIJŲ NUSTATYMO 12097_34-771 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 12098_34-772 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 12101_34-768 12102_iniciatyvų projektų konkurso tvarkos aprašas A. Grėbliūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-481 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12103_34-757 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJUI DUKROS GYDYMO IŠLAIDOMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI 12104_34-778 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ATRANKOS KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 12105_34-770 12106_visuomenės specialiosios programos tvarkos aprašas 2021 12107_Specialioji programa 2021 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12109_34-777 I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO FINANSINĖS PARAMOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 12112_34-780 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL MOKYKLOS PASTATO, SANDĖLIO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., VEISIEJŲ SEN., VARNĖNŲ K., LINKSMUČIŲ G. 2, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO 12114_34-735 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL BUTO SU BENDRO NAUDOJIMO PATALPOMIS, ESANČIO LAZDIJUOSE, SEINŲ G. 18-9, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO 12121_34-731 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI 12126_34-739 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 12132_34-738 12133_ilgalaikis materialusis turtas 12134_trumpalaikis materialusis turtas J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN MATERIALŲJĮ TURTĄ IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS 12139_34-746 12140_ILGALAIKIS TURTAS 12141_TRUMPALAIKIS TURTAS J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL LEIDIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI ATLIKTI PASTATO-GAISRINĖS REKONSTRUKCIJĄ 12147_34-740 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PASTATO-GARAŽO, ESANČIO LAZDIJUOSE, VYTAUTO G. 13, NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO 12154_34-742 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 12167_34-744 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ŪKINIO PASTATO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., VEISIEJUOSE, JAUNIMO G. 8, NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO 12173_34-749 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL ĮGYVENDINTO PROJEKTO „KOMPLEKSINIS VEISIEJŲ MIESTO, KAPČIAMIESČIO, SEIRIJŲ IR KROSNOS MIESTELIŲ URBANISTINĖS INFRASTRUKTŪROS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS“ ATLIKTŲ DARBŲ 12177_34-752 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL LEIDIMO NURAŠYTI IR NUGRIAUTI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ PASTATĄ-SPORTO SALĘ IR INŽINERINIUS TINKLUS-RYŠIŲ KANALIZACIJOS TINKLUS 12180_34-753 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL PASTATO-SLĖPTUVĖS, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., KROSNOJE, ALYTAUS G. 49A, NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO 12187_34-763 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL PAVEDIMO 12195_34-769 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA” ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIO NUSTATYMO 12200_34-773 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
66 DĖL 0,29 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-0031-3751), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠEŠTOKŲ SEN., KROSNĖNŲ K., BERŽŲ G. 23, NUOMOS 12203_34-764 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
67 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS- 565 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12207_34-776 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
68 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-279 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12209_34-741 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
69 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12211_34-754 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
70 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1186 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12235_34-761 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/w1092/domains/lazdijai.lt/public_html/m/m_send_news/admin/g_send_news_auto.php on line 253