Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 22
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 22 posėdis
Posėdžio data 2021-03-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR SAVIVALDYBĖS MERO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 11874_34-704 11875_Mero ataskaita_ 2020 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 11876_34-716 11877_administracijos direktoriaus ataskaita 2020 I. Šaparauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2020 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS 11881_34-694 11882_2020 m. veiklos ataskaita 11883_korupcijos prevencijos 2020-2023 programos vykdymo 2020 m. ataskaita R. Dulskas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 11885_34-683 11886_skat 2020 veiklos ataskaita A. Markūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-412 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11887_34-722 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11889_34-695 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL UAB „ELVINTA“ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 11890_34-681 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-368 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI KURTI IR PLĖSTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11892_34-723 11893_Dalyvaujamojo biudžeto aprašas_v3 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA LAZDIJŲ AGLOMERACIJOJE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11894_34-717 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-87 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO „SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMAS VŠĮ „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ PARAIŠKĄ IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 11895_34-689 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ENERGIJOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS LIETUVOJE“ 11899_34-685 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS BEI JAUNŲ ŽMONIŲ VERSLUMO INICIATYVOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11900_34-688 11901_svv_paraiska_2021-01-07 (2) A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DE-PL-LT PILIETINIS BENDRUOMENIŲ UGDYMAS, SKIRTAS KOVOJE SU KRIZĖMIS, KURIANT ŠIUOLAIKINIO MOKYMO SISTEMĄ IR KELIANT CIVILINĖS SAUGOS SPECIALISTŲ PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ“ 11979_34-718 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIENYBĖ TEŽYDI“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11904_34-676 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „JAUNIMO UŽUOVĖJA“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11906_34-677 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11909_34-679 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ĮGALIOJIMŲ ATSTOVAUTI ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS VISUOTINIUOSE DALYVIŲ SUSIRINKIMUOSE SUTEIKIMO 11912_34-697 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LĖŠŲ, 2021 METAIS SKIRTŲ KONSULTACIJOMS MOKINIAMS, UGDOMIEMS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS IR PATIRIANTIEMS MOKYMOSI SUNKUMŲ DĖL NUOTOLINIO MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDO, PERSKIRSTYMO KRITERIJŲ NUSTATYMO 11913_34-684 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SAUSIO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-670 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO STRUKTŪROS IR ETATŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO 11915_34-699 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKSLEIVIŲ IR STUDENTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO 2021 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 11920_34-691 A. Grėbliūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11921_34-725 11922_JST finansavimo tvarkos aprašas(1) A. Grėbliūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-694 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VIDINEI STRUKTŪRAI“ PAKEITIMO 11923_34-726 11924_Lazdiju ligoninės įstatai 2021__ L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-185 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11925_34-702 11926_2021-02-28 antikorupcinio vertinimo pažyma R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 11928_34-692 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VYRESNIO NEI 18 METŲ ASMENS IŠLAIKYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRE „ŽIDINYS“ 11929_34-700 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 11931_34-721 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 11933_34-727 11934_Kainos pagal paslaugas_ R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 11939_34-724 11940_objektų sąrašas_skaičiuojamosios _2021 I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL GATVIŲ 11941_34-696 11942_1 priedas(1) 11943_2 priedas(1) 11944_3 priedas(1) 11945_4 priedas(1) 11946_5 priedas A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-168 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11947_34-698 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-169 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11950_34-690 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 11952_34-712 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LEIDIMO PARDUOTI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS PASTATUS 11954_34-686 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PATALPOS PANAUDOS ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI 11960_34-701 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 11968_34-720 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PASTATŲ IR KITO INŽINERINIO STATINIO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., SEIRIJUOSE, METELIŲ G. 9, NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO 11973_34-680 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO 11978_34-703 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška