Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 14 posėdis
Posėdžio data 2020-08-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 14 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-259 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11095_34-488 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 11076_34-476 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ TVIRTINIMO 11138_34-502 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PROJEKTO „LAZDIJŲ RAJONO VIDZGAILŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETO MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO 11086_34-481 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOJO NAUDOJIMO SPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11084_34-480 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PROJEKTO„KAIME GYVENTI GERA“ DALINIO FINANSAVIMO 11064_34-469 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PAŽANGAUS KAIMO TINKLAVEIKOS KŪRIMAS” IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10958_34-442 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PROJEKTO „ATEIKIM-PABŪKIM-PARODYKIM“ DALINIO FINANSAVIMO 11008_34-454 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PROJEKTO „SPORTAS MUS VIENIJA“ DALINIO FINANSAVIMO 11071_34-473 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PAVEDIMO ATLIKTI UŽSAKOVO FUNKCIJAS 11004_34-451 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BŪDVIEČIO LAISVALAIKIO SALĖS REMONTAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“ 11018_34-458 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MOKINIŲ ĮTRAUKTIES DIDINIMAS LAZDIJŲ RAJONE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11123_34-500 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS, TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11074_34-475 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-272 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10991_34-448 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-185 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11091_34-483 11092_07-08 Antikorupcinio vertinimo pažyma R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-481 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11068_34-471 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 11047_34-465 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 11052_34-466 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TAIKOMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO 11073_34-474 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO, UGDYMO PROGRAMŲ IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ 11077_34-477 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1400 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11020_34-459 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIUAS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 11100_34-487 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 11101_34-494 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 11102_34-493 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-373 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 11122_34-498 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-39 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ“ PAKEITIMO 11090_34-482 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-347 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10970_34-445 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2023 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO 11007_34-453 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11103_34-486 I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 11005_34-452 11006_Nenaudojamu apleistu zemes sklypu sarasas 1 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL 2020 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO 11057_34-467 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO 10992_34-449 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL KONSULTACIJŲ SU SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENE NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO KLAUSIMAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11104_34-490 11106_Antikorupcinio vertinimo pažyma1 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-389 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO 10961_34-443 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 10965_34-444 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 11010_34-455 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 11067_34-470 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO 10977_34-447 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL DALIES PATALPOS NUOMOS 11013_34-456 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL GARAŽŲ BOKSŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 11024_34-460 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS-GARAŽO BOKSO PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI 11025_34-461 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PAVĖSINIŲ, ESANČIŲ LAZDIJUOSE, SENAMIESČIO G. 8, NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO 10971_34-446 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PASTATO-GARAŽO, ESANČIO LAZDIJUOSE, VYTAUTO G. 18, NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO 11078_34-478 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 11033_34-462 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO – KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LAZDIJŲ VANDUO“ 11058_34-468 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ INVESTICINIO PLANO 2020 METAMS DERINIMO 10998_34-450 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-700 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO DALININKO TEISIŲ PERĖMIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 11014_34-457 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2021 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO 11121_34-497 R. Kupstas
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 11093_34-484 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11037_34-463 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
53 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO 11107_34-485 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO LAZDIJUOSE, LAZDIJOS G. 5, PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 11119_34-499 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL PATALPŲ PANAUDOS ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI 11112_34-495 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 11116_34-496 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL PATALPŲ PANAUDOS MIGRACIJOS DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 11141_34-501 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PROJEKTO „ROLIŲ K. BENDRUOMENĖS GEROSIOS PATIRTIES PASISĖMIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO 11108_34-489 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL KANDIDATO SIŪLYMO APDOVANOTI ŽENKLU „AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS“ 11149_34-504 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška