Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 10 posėdis
Posėdžio data 2020-02-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 10 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 10525_SPRENDIMAS DEL DARBOTVARKES PAKEITIMO_IX-10 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SPORTO INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS NARIAMS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10480_34-285 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS DIREKTOREI JURGITAI MOZERIENEI 10508_34-292 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 10481_34-287 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS „KNYGRIŠYSTĖ IR ARCHYVINIŲ LDK ĮRIŠŲ INTERPRETACIJOS“ IR „NEEILINIAI SUSITIKIMAI EILINĖMIS DIENOMIS“ BEI JŲ DALINIO FINANSAVIMO 10482_34-286 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS VAIKAMS „VASAROJU BIBLIOTEKOJE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10506_34-291 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 10495_34-288 10496_Strateginis veiklos planas 10504_1 priedas Asignavimu suvestine 10505_2 priedas_vertinimo kriterijų suvestinė_v8 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL 2020 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO 10471_34-279 10472_BIUDZETAS2020_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 10415_34-276 10439_Kontroles komiteto 2019 m. ataskaita G. Salatka
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS 10416_34-277 10440_Kontroles komiteto 2020 m. programa G. Salatka
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL MOTYVUOTO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO 10418_34-275 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL DRAVSKO VALSČIAUS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO 10419_34-270 10442_Sutartis su Drawsko valsčiumi 10443_Drawsko_Akceptacja umowy - 28 styczeń 2020 ! V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PASTATŲ KOMPLEKSO, ESANČIO VYTAUTO G. 18, LAZDIJUOSE, REKONSTRAVIMAS, LAISVĖS KOVŲ MUZIEJAUS, FONDŲ SAUGYKLOS BEI EDUKACINĖS ERDVĖS JUOSE ĮRENGIMAS BEI ĮVEIKLINIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10477_34-282 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOSIOS ERDVĖS ĮRENGIMAS BIRUTĖS GYVENVIETĖS PARKE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10420_34-269 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NEMAJŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10479_34-283 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS 10421_34-267 A. Milkus
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO 10422_34-271 A. Milkus
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-485 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10423_34-262 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1225 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10424_34-278 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 10425_34-266 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 10498_34-290 10499_„Skaiciuojamosios_2020-02-24“ kopija I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ VYTURIO G. 3, KROSNA, KROSNOS SEN., LAZDIJŲ R. SAV., PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 10426_34-263 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ DZŪKŲ G. 19, ŠEŠTOKAI, LAZDIJŲ R. SAV., PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 10427_34-272 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL BUTO, ESANČIO SEINŲ G. 5-39, LAZDIJUOSE, PIRKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 10428_34-268 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL GARAŽO BOKSO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 10429_34-265 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO 10430_34-255 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10473_34-280 10474_Antikorupcinio vertinimo pazyma_nuomos tvarka Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10431_34-274 10464_Antikorupcinio vertinimo pažyma Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMŲ, PERKANT NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ, PRIĖMIMO DĖL DERYBAS LAIMĖJUSIO KANDIDATO IR NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10432_34-273 10465_Antikorupcinio vertinimo pavyma_sprendimu priemimo tvarka Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS 10485_34-284 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10501_34-289 10502_Antikorupcinio vertinimo pažyma Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-78 „DĖL PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO 10433_34-257 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-22 „DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 10434_34-264 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-170 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO 10435_34-258 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-195 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO 10436_34-261 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-171 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO 10437_34-260 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-196 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO 10438_34-259 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška