Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 7 posėdis
Posėdžio data 2019-11-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 7 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 10232_SPRENDIMAS DEL DARBOTVARKES PAKEITIMO_IX-7 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1578 „DĖL 2019 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10116_34-191 10117_BIUDZETAS2019_DVS 10135_Kopija Biudzeto tikslinimo aiskinamojo rasto priedas_20191129 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 METŲ RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1400 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO 10119_34-189 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1293 „DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ LAZDIJŲ MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO 10120_34-192 A. Stirbienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1319 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 10185_34-197 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ 10121_34-186 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 10122_34-183 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10123_34-184 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ DIREKTORĖS DANUTĖS MATULEVIČIENĖS ATLEIDIMO 10124_34-182 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „RUDAMINOS LAISVALAIKIO SALĖS PASTATO KATILINĖS MODERNIZAVIMAS“ 10086_34-181 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10125_34-187 10126_10-25 Antikorupcinio vertinimo pažyma R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ IŠLAIDŲ, PATIRTŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10092_34-177 10093_11-06 Antikorupcinio vertinimo pažyma(1) R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-481 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10094_34-178 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 10115_34-179 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 10177_34-195 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO 10129_34-188 10130_1 priedas 10131_2 priedas 10132_3 priedas 10133_4 priedas 10134_5 priedas A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 10127_34-190 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 10187_34-199 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PAVEDIMO 10221_10218_Del J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10172_34-193 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO 10186_34-198 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO 10204_34-202 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL TURTO PERDAVIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 10128_34-185 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 10100_34-180 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL 1/2 DALIES 0,0685 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5923-0003-0216), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. VILNIAUS G. 36, NUOMOS 10106_34-175 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO 10114_34-176 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ KELIŲ IR KELIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO, TIESIMO, STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR (AR) TAISYMO (REMONTO) DARBŲ NUSTATYMO PRIORITETINIAIS, KAI DALIS IŠLAIDŲ PADENGIAMA FIZINIŲ IR (AR) JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠOMIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10184_34-196 10188_Antikorupcinis vertinimas_(001) I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
28 DĖL TURTO PANAUDOS LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJAI 10175_34-194 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 10210_34-201 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-167 „DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ MENO MOKYKLAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 10215_34-200 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška