Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 48
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 48 posėdis
Posėdžio data 2019-03-29 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 48 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 9449_SPRENDIMAS DEL DARBOTVARKES PAKEITIMO 48 Artūras Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1652) 9365_kregždutė_ataskaita už 2018 m V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 9378_34-1654 9379_Veiklos ataskaita už 2018 metus VYTURELIS V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI 9431_34-1671 9432_Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos 2018 m. veiklos ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1643) 9358_Mokyklos 2018 m. ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI 9361_34-1646 9362_Lazdijų r. Šventežerio mokyklos ataskaita 2018 m V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI 9387_34-1657 9388_A_KIRSNA_ataskaita už 2018 m V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI 9438_34-1674 9439_Mokyklos veiklos ataskaita 2018 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1641) 9364_Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1640) 9366_Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2018 metų veiklos plano ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1639) 9367_LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS  2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1648) 9368_Veiklos ataskaita - V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1633) 9369_LKM 2018 m. veiklos ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1635) 9370_Bibliotekos ataskaita 2018 m V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1570 "DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO ATLIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOJE" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1647) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 9389_34-1659 9391_VSGG 2018 m. veiklos ataskaita 9392_FAR metinis_2018 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO BEI PRITARIMO AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI 9427_34-1670 9428_Lazdijų kultūros centro 2018 m. veiklos ataskaita 9429_Audito ataskaita nepriklausomo auditoriaus išvada audito ir veiklos ataskaitos 9430_Finansinių ataskaitų rinkinys V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1637) 9371_LRSPT veiklos ataskaita už 2018 m V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI 9393_34-1663 9394_2018 Veiklos ataskaita J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI 9397_34-1664 9398_ATASKAITA UŽ 2018 METUS J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 9418_34-1668 9419_Savivaldybės kontrolieriaus ataskaita 2018 m A. Markūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 9420_34-1669 9421_2018 m ataskaita A. Vaišnoras
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016–2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2018 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS 9380_34-1653 9381_komisijos ir priemoniu plano 2018 m. ataskaitos A. Žymančius
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 9440_34-1676 9441_2018 m. Kontroles komiteto ataskaita S. Petrauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1026 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9385_34-1658 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 9399_34-1662 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-615 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS“ PAKEITIMO 9422_34-1666 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1532 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9386_34-1665 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1578 „DĖL 2019 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9425_34-1667 9426_BIUDZETAS2019_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "WiFi4EU LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" (Nr. 34-1632) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "BŪK MODERNUS - SKAITYK ŠIUOLAIKIŠKAI!" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1650) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 9433_34-1672 R. Rupšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENS NAMUOSE SUMAŽINIMO (Nr. 34-1649) R. Rupšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1642) 9373_Antikorupc. 3 proc V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-594 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1651) 9374_Antikorupcinio vert. pazyma V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1644) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-1634) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO (Nr. 34-1636) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1638) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LAZDIJŲ VANDUO“ (Nr. 34-1645) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9382_34-1655 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO 9384_34-1656 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9405_34-1661 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 9406_34-1660 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PRITARIMO VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 9445_34-1677 9446_Veiklos ataskaita už 2018 m_Lazdijų TIC 9447_Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito, finansinės ir veiklos ataskaitos-pasirašytas 9448_Finansinė ataskaita J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 9434_34-1673 9435_JRT ataskaita 2018m J. Juodzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 9442_34-1675 9444_SPK ataskaita 2018 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška